På teckenspråk

I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans. Vi är en modern högskola, med ett samlat campus mitt i city.

Till Högskolan i Borås hör varumärkena Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan. De båda driver verksamhet inom utbildning och forskning inom sina respektive områden.

Flera av våra utbildningar finns bara hos oss och lockar därför studenter från hela Sverige.

Högskolan erbjuder utbildningar inom:

 • Biblioteks- och informationsvetenskap
 • Ekonomi och IT
 • Pedagogik och lärarutbildningar
 • Teknik och ingenjörsutbildningar
 • Textil och mode
 • Vårdvetenskap

Högskolan i Borås består av tre akademier med ett antal sektioner vardera, samt ett samlat Verksamhetsstöd.

Högskolan i Borås tre akademierna är:

 • Akademin för textil, teknik och ekonomi
 • Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
 • Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Under respektive akademi finns ett antal sektioner dit utbildningsprogrammen är knutna.

Forskning

Högskolan i Borås har idag rätt att examinera forskare inom fyra områden:

 • Biblioteks- och informationsvetenskap
 • Resursåtervinning
 • Textil och mode (generell)
 • Textil och mode (konstnärlig)

Inom vård, handel och IT samt pedagogik bedrivs utbildning på forskarnivå i samarbete med andra lärosäten.

Var ska du bo?

Boendet är en av de viktigaste bitarna för att ditt studentliv ska bli så bra som möjligt!

På webben kan du genom BoråsBo, Bostad Borås samt studentkåren hitta lediga privatrum, andrahandslägenheter och hitta listor över fastighetsbolag som du själv kan kontakta.

Borås Stad har även en samordnare för studentlägenheter som du kan ringa om du behöver hjälp med bostad och du kan också titta på anslagstavlan i högskolans entré efter lägenheter.

Om du har en funktionsnedsättning

Funderar du på högskolestudier och har en funktionsnedsättning? Högskolan i Borås ger studenter möjlighet att studera på lika villkor. Kontakta samordnaren i god tid så att vi kan planera för dig. Vill du veta mer kan du läsa mer om vanliga stödinsatser vid funktionsnedsättning.