Huvudmeny

Bloggar

De flesta av våra bloggar är ämnesbloggar som tar upp företeelser inom ett begränsat område. De drivs både av enskilda personer och av grupper.

Högskolans bloggar

Student utomlands 
Här bloggar Högskolan i Borås studenter från världens alla hörn. Några är utbytesstudenter, några göra sina C-uppsatser och ex-jobb. Följ dem under resorna och läs om deras möten med nya människor och nya kulturer.

Waste biorefining 
En blogg från vår professor Mohammad Taherzadeh där ha skriver om resursåtervinning och biobränsle m.m. Bloggen skrivs på engelska och följande är bloggbeskrivningen: "This blog is dedicated to collect some interesting news and developments on biofuels, biomaterials and biological treatments of residuals and wastes, as well as my personal opinions in this field."

Bloggen om innovativ och hållbar handelsforskning 
Bloggen om innovativ och hållbar handelsforskning drivs av Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR), som är ett handelsforskningsinstitut vid Högskolan i Borås. SIIR erbjuder forskarresurser och utvecklingsmiljöer till handelsföretag och omgivande samhälle i syfte att skapa en innovativ och hållbar handel.

Biblioteksbloggen 
Vi som skriver här är bibliotekarier vid biblioteket på Högskolan i Borås som arbetar med olika arbetsuppgifter som förvärv, webb, kundtjänst mm.

Forskningsrelaterat 
Högskolan i Borås vill satsa på forskning och vi på biblioteket tycker att det är viktigt att stödja våra forskare. Ett sätt för oss att göra det är att blogga om forskningsrelaterade ämnen så som publicering, finansiärer, upphovsrätt, open access, forskningsdata men även annat som sker i forskningsvärlden.