Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Högskolan i Borås

Logotypen finns i stående och liggande utförande. Den stående varianten av logotypen (grundutförandet) är alltid att föredra och ska användas så långt som möjligt.

Grundutförande

Bronsfärgad logotyp

Tänk på att den bronsfärgade logotypen endast ska användas mot vit bakgrund.
(OBS, ej på en vit platta på en annars färgad bakgrund)

Vit logotyp

Svart logotyp

Liggande variant

Bronsfärgad logotyp

Tänk på att den bronsfärgade logotypen endast ska användas på vit bakgrund.
(OBS, ej på en vit platta på en annars färgad bakgrund)

Vit logotyp

Svart logotyp – endast i undantagsfall