Huvudmeny

The University of Borås

Logotypen finns i stående och liggande utförande. Den stående varianten av logotypen (grundutförandet) är alltid att föredra och ska användas så långt som möjligt

Grundutförande

Bronsfärgad logotyp

Tänk på att den bronsfärgade logotypen endast ska användas mot vit bakgrund.
(OBS, ej på en vit platta mot en annars färgad bakgrund)

Vit logotyp

Svart logotyp

Liggande variant

Bronsfärgad logotyp

Tänk på att den bronsfärgade logotypen endast ska användas på vit bakgrund.
(OBS, ej på en vit platta på en annars färgad bakgrund)

Vit logotyp

Svart logotyp