Huvudmeny

Utbudet av fristående kurser uppdateras kontinuerligt under våren.

.

Genrebild

Resursåtervinning

Inom resursåtervinning, vid Högskolan i Borås, bedrivs ledande forskning, utbildning och utveckling av innovativa lösningar, för ett bättre utnyttjande av världens resurser och skapandet av en cirkulär ekonomi. En viktig del i detta är att bidra till en minskning av användandet av fossila råvaror och på så sätt minskade utsläpp av växthusgaser.

Labbexperiment - en polyamidlösning stryks på ett tyg av polyamid.

2020-02-13

Ett nytt textilt material ser dagens ljus

När Mostafa Jabbari påbörjade sitt doktorandprojekt var målet att förbättra egenskaperna hos materialet till textila bioreaktorer. Men han bytte spår och utvecklade ett helt nytt textilt material – med bättre egenskaper än vad som var ursprungsmålet. Lättare, starkare, mer värme- och väderbeständigt, billigare att tillverka, mindre kemikalier...

Doktoranden Mostafa Jabbari berättar entusiastiskt om sitt forskningsprojekt som först var tänkt att förbättra egenskaperna i ett material som används för att tillverka textila bioreaaktorer, en resa som alltså kom att ta en annan vändning än väntat.