Huvudmeny

Antagningsbesked för dig som sökt till specialistsjuksköterske- eller barnmorskeutbildning är försenat och förväntas publiceras på eftermiddagen den 24 april eller senast förmiddagen den 25 april.

Kontakta antagningsfunktionen

Antagningsfunktionen vid Högskolan i Borås ansvarar för antagning till program och kurser som ges vid Högskolan i Borås.

Hos oss kan du få svar på frågor om behörighet och urval. Du kan också, utanför antagningsperioderna, kontakta oss angående behörighetsbedömningar.

Telefontid

Vi har telefontid måndag till fredag 10:00-12:00, tel: 033 - 435 40 30, övrig tid kan du kontakta oss på e-post: antagningen@hb.se (ange alltid personnummer vid e-post-kontakt).

Extra tefontid!

I samband med antagningsbeskedet för Specialistsjuksköterskeutbildningar har vi extra telefontid 23 april 13:00 - 15:00 och 24 april 13:00 - 15:00.

Besök hänvisas till Studentexpeditionen (plan 3, Allégatan 1, Vån 3B).

Öppet onsdagar 11:30 – 12:30

 

Hamnat på reservplats?

Efter sista registreringsdag börjar antagningen av reserver och alla som blir aktuella för antagning kommer att kontaktas.

Det är tyvärr inte möjligt att svara på frågor om dina chanser att bli reservantagen.

Kontaktformulär