Huvudmeny

.

Genrebild

Resursåtervinning

Inom resursåtervinning, vid Högskolan i Borås, bedrivs ledande forskning, utbildning och utveckling av innovativa lösningar, för ett bättre utnyttjande av världens resurser och skapandet av en cirkulär ekonomi. En viktig del i detta är att bidra till en minskning av användandet av fossila råvaror och på så sätt minskade utsläpp av växthusgaser.

Membran till bioraktorer.

2019-01-10

Värdefulla kemikalier ska utvinnas ur avfall med ny teknik

I ett nytt forskningsprojekt ska forskare inom Resursåtervinning vid Högskolan i Borås utveckla ett koncept för att utvinna värdefulla kemiska ämnen ur biologiskt avfall.

I dag rötas matavfall, jordbruksavfall som gödsel samt avloppsslam för produktion av metan eller biogas. Målet med projektet är att ställa om dagens rötningsprocess från att framställa en enda produkt till ett bioraffinaderi där många olika produkter kan framställas.