Huvudmeny

.

Genrebild

Resursåtervinning

Inom resursåtervinning, vid Högskolan i Borås, bedrivs ledande forskning, utbildning och utveckling av innovativa lösningar, för ett bättre utnyttjande av världens resurser och skapandet av en cirkulär ekonomi. En viktig del i detta är att bidra till en minskning av användandet av fossila råvaror och på så sätt minskade utsläpp av växthusgaser.

Kund vid kyldisken

2018-12-14

Kunder gillar kyldörrar i matbutiken

Kyldörrar i matbutiken, vid varor som måste vara kylda, minskar butikens energibehov och kostnader. Men hur påverkas kunden? Det har Ulla Lindberg, doktorand inom både handelsforskning och resursåtervinning vid Högskolan i Borås, undersökt.

Tidigare studier visar att dagligvaruhandeln kan minska behovet av mycket energi om de har dörrar vid kylarna och anpassar butikens design och layout. Dessutom håller varorna högre kvalitet. Men det finns sedan tidigare mycket lite forskning kring hur kyldörrar påverkar kunden i sitt köpbeteende och upplevelse av köpsituationen.