Huvudmeny

.

Genrebild

Resursåtervinning

Inom resursåtervinning, vid Högskolan i Borås, bedrivs ledande forskning, utbildning och utveckling av innovativa lösningar, för ett bättre utnyttjande av världens resurser och skapandet av en cirkulär ekonomi. En viktig del i detta är att bidra till en minskning av användandet av fossila råvaror och på så sätt minskade utsläpp av växthusgaser.

Provflaska med flytande hart.

2018-09-17

Söker svar på hur egenskaper hos härdplaster kan styras

Hur kan man styra egenskaperna hos härdplatser som bland annat används vid tillverkning av kompositmaterial? Detta ska nu undersökas i ett forskningsprojekt vid Högskolan i Borås. Dan Åkesson, docent inom polymerteknologi, leder projektet.

Härdplaster används bland annat vid tillverkning av kompositmaterial. Dan Åkesson, docent inom polymerteknologi, som leder projektet berättar:

– Härdplaster är sirapsliknande vätskor som sedan härdas till styva material och kan användas till exempel för att tillverka kompositmaterial.