Huvudmeny

.

Genrebild

Resursåtervinning

Inom resursåtervinning, vid Högskolan i Borås, bedrivs ledande forskning, utbildning och utveckling av innovativa lösningar, för ett bättre utnyttjande av världens resurser och skapandet av en cirkulär ekonomi. En viktig del i detta är att bidra till en minskning av användandet av fossila råvaror och på så sätt minskade utsläpp av växthusgaser.

Odling i petriskål

2019-07-15

Svampsäsong året om på högskolan

I naturen tittar herr och fru kantarell redan fram. På Högskolan i Borås är det också hög tid för svamp – i labben pågår olika forskningsprojekt för fullt. Vid högskolan finns en unik forskningsmiljö som möter två av världens stora miljöutmaningar – resursbrist och en växande avfallsproduktion.

Med hjälp av svampar omvandlas restprodukter från företag och hushåll till mat, foder, bioplast och biobränsle. Men svampen har även andra intressanta egenskaper och med hjälp av den kan brödavfall bli till textilier.