Huvudmeny

.

Genrebild

Resursåtervinning

Inom resursåtervinning, vid Högskolan i Borås, bedrivs ledande forskning, utbildning och utveckling av innovativa lösningar, för ett bättre utnyttjande av världens resurser och skapandet av en cirkulär ekonomi. En viktig del i detta är att bidra till en minskning av användandet av fossila råvaror och på så sätt minskade utsläpp av växthusgaser.

Plastförpackningar

2019-04-11

Vårens bidragsmottagare klara

I dag tillkännager Sparbanksstiftelsen Sjuhärad vårens bidragsmottagare. Högskolan i Borås får nästan 1,7 miljoner kronor till forskning, näringsliv och utbildning.

Ett projekt som beviljats medel är ”Packaging in a circular economy”. Projektledare är Kamran Rousta, forskare inom resursåtervinning. Pengarna går till en delstudie i ett doktorandprojekt om hur förpackningar kan designas för att underlätta återvinning.