Huvudmeny

.

Genrebild

Resursåtervinning

Inom resursåtervinning, vid Högskolan i Borås, bedrivs ledande forskning, utbildning och utveckling av innovativa lösningar, för ett bättre utnyttjande av världens resurser och skapandet av en cirkulär ekonomi. En viktig del i detta är att bidra till en minskning av användandet av fossila råvaror och på så sätt minskade utsläpp av växthusgaser.

Bröd

2019-05-15

Brödsvinn är en miljöbov – forskarna vill hitta lösning

Överraskande resultat när forskare vid Högskolan i Borås tittat på hur mycket matavfall som slängs under ett år. Resultatet genererade ett nytt projekt om brödsvinn.

– Den största typen av matavfall i livsmedelsbutiker är bröd. Jag kunde inte föreställa mig att bröd som är så lätt skulle utgöra en sådan stor del, säger Kim Bolton, professor inom resursåtervinning vid Högskolan i Borås.

– Den totala mängden brödsvinn är 80 400 ton per år i Sverige. Detta inkluderar hela värdekedjan, det vill säga bagerier, livsmedelsbutiker, restauranger och hushåll med mera, säger Pedro Brancoli, doktorand i resursåtervinning vid Högskolan i Borås.