Huvudmeny

Kurser HT 2018

Detaljerad sökning
Detaljerad sökning

Kurser (60)

Förberedande nivå

Svenska som andraspråk för utländska akademiker för ett hållbart samhälls- och arbetsliv 1-60 hp

Grundnivå

Affärsjuridik I

Animering och multimedia för webben

Examensarbete i vårdvetenskap, kandidatnivå

Fältstudie D

Fältstudie E

Färglära

Handledningsutbildning, grund

Hälsa och ledarskap i arbetslivet

Ledarskapsutbildning för äldreomsorgens chefer

Lärande i vård- och omsorgsverksamhet

Mänskliga resurser och konflikthantering i vården och omsorgen

Mönsterkonstruktion I

Studentdrivet projekt: utställning och performance

Textil Innovation

Textil materiallära

Vård- och omsorgsadministration 1

Vård- och omsorgsadministration 2

Vård- och omsorgsadministration 3

Vårdforskningens teori och metod, kandidatnivå

Avancerad nivå

Akutmedicin

Allmänmedicin innefattande allmän och speciell farmakologi

Ambulanssjukvård

Anestesiologi

Att skriva en vetenskaplig artikel

Examensarbete i vårdvetenskap, magisternivå

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot anestesisjukvård

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvalitativa metoder

Forskningsmetoder inom klinisk vårdforskning, kvantitativa metoder

Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 1

Perioperativ vård med inriktning mot anestesisjukvård 2

Prehospital akutsjukvård vid trauma

Studenthandledning i det vårdande och lärande sammanhanget II

Vetenskaplig publicering

Vårdande bedömning inom ambulanssjukvård