Huvudmeny
En gul och en grön dörr alldeles bredvid varandra.

2018-09-13

Alternativa accessvägar till nya Elsevierartiklar

Efter att avtalet med förlagsjätten Elsevier sagts upp har Högskolan i Borås inte åtkomst till låsta artiklar som publicerats i Elsevier-tidskrifter efter den 1 juli 2018. Det betyder dock inte att det inte finns andra vägar att nå de nypublicerade artiklarna.

Som högskolan informerade om innan sommaren har det svenska Bibsamkonsortiet sagt upp avtalet med förlagsjätten Elsevier. Detta skedde efter långa förhandlingar där Elsevier inte gått med på de svenska kraven på öppet tillgänglig publicering. KB har skrivit mer utförligt om processen på sidan Frågor och svar när Bibsamavtalet med Elsevier upphör. Konsekvenserna av detta för forskare, doktorander och studenter vid högskolan är att man inte längre har tillgång till låsta artiklar publicerade av...