Huvudmeny
Tryckta nummer av tidskriften Human IT.

2017-11-17

Tjugo år med öppen och unik vetenskap

I år är det tjugo år sedan tidskriften Human IT grundades vid Bibliotekshögskolan. Förutom att tidskriften var före sin tid i det ämne den har i fokus, var det en av de första vetenskapliga open access-tidskrifterna i världen.

– Mycket forskning kan idag vara svår att få tag på, då artiklar är knutna till stora förlag och höga prenumerationsavgifter. I det här fallet går Högskolan i Borås som lärosäte in och finansierar publiceringen och gör den tillgänglig, och så har det varit redan från starten för tjugo år sedan. Det är någonting jag tycker att vi kan vara oerhört stolta över, säger Helena Francke, docent vid Bibliotekshögskolan och tidigare redaktör för Human IT. Human IT är ett forum där forskare själva har...