Huvudmeny
Ung kvinna med resväska på en bänk.

2018-10-12

Informationskunskap minskar riskerna vid studier utomlands

Förmågan att hitta, ta till sig och använda sig av information i ett nytt och främmande sammanhang har stor betydelse för att klara vardagen i nytt land.

Ny forskning om hur information används kan förändra sättet att planera utbildning för personer som kommer till ett nytt land med ett annat modersmål i bagaget. Doktoranden Alison Hicks vid Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, har undersökt hur studenter, som under en begränsad tidsrymd hamnar i en ny miljö i ett nytt land, upplever information i vardagen, i sin utbildning eller på arbetsplatsen.