Huvudmeny

Aktiviteter och projekt för nyanlända

Högskolan har flera pågående aktiviteter och projekt som syftar till att hjälpa människor som är nyanlända till Sverige. Här får du en kort information om de olika insatserna. Om du vill veta mer kontakta respektive ansvarig.

Praktikplatser för nyanlända

Enligt regeringsbeslut ska statliga myndigheter tillhandahålla praktikplatser för nyanlända inskrivna vid arbetsförmedlingen. Projektet ska pågå under tre år och redovisas till Statskontoret. HR-avdelningen på högskolan har tagit fram tänkbara praktikplatser och Arbetsförmedlingen matchar lämpliga arbetssökande till platserna. Under hösten 2016 tillsattes de första platserna.

Ansvarig:  Birgitta Alfraeus

Inclusive Internationalization: Pilotförsök med snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskolan, Högskolan Väst och Högskolan i Skövde ingår vi i ett projekt som ska hjälpa nyanlända med påbörjad eller avslutad forskarutbildning att ta sig vidare inom den svenska universitetsvärlden. Projektet har som mål att korta vägen till fortsatta forskarstudier eller till en fortsatt karriär inom högre utbildning. Genom att ge deltagarna rätt verktyg och förutsättningar kan svenska lärosäten bättre ta tillvara på den höga kompetens som dessa personer besitter.

Läs mer om projektet.

Ansvarig: Kim Bolton

Invandrarakademin

Invandrarakademin är en pågående verksamhet på högskolan där utländska akademiker får förberedande introduktionsutbildning och vägledning. Högskolan har beslutat att ha intag både under våren och under hösten vilket medför att ytterligare cirka 25 studenter kan beredas plats.

Se film om Invandrarakademin (länk till Youtube)

Läs mer om Invandrarakademin

Ansvarig: Majid Jaffari (tjänstledig), Sofia Ekblad

Scholars at risk

Scholars at risk, SAR, är ett internationellt nätverk som syftar till att hjälpa forskare och akademiker som lever och verkar i länder där krig, terror och/eller hot mot demokratin är överhängande. Högskolan är medlem i nätverket och har ett pågågende samarbete med en syrisk forskare.

Läs mer på SARs webbplats (extern länk)

SAR-Sverige medverkade på Bokmässan.

Ansvarig: Kim Bolton 

Nyanlända sjuksköterskor

Inom akademin för vård, arbetsliv och välfärd pågår ett aktivt arbete med insatser för nyanlända sedan 2015. En arbetsgrupp har i samråd med vårdverksamheter i närregionen skapat en tänkbar modell för kunskaps- och lämplighetsprov för nyanlända sjuksköterskor utanför EU/ESS. Det pågår även diskussioner om insatser för förberedande validerings- och utbildningssatsningar för sjuksköterskor med utländsk examen. Ett annat område som gruppen utreder är att kunna erbjuda olika typer av kompetenshöjande utbildningar.

Ansvariga: Kristina Nässén.

Besök på mötesplatser

Högskolan besöker olika frivilligorganisationer som har mötesplatser för nyanlända, till exempel Hässleholmens kyrka och Korskyrkan. Besöken har som syfte att informera allmänt om högskolan och högre studier, samt mer specifikt om validering och invandrarakademin.

Läs mer i nyheten "Högskolan besökte språkcafé för nyanlända flyktingar"

Ansvarig: Majid Jaffari (tjänstledig)

Konfektion 4.0

Science Park Borås har fått projektmedel från Europeiska asyl-, migrations och integrationsfonden till initiativet ”Konfektion 4.0”. Genom att skapa en ny konfektionsfabrik i Borås ska man ta tillvara på migrationens möjligheter kopplat till behovet av ny kompetenskraft inom textil sömnadsproduktion.

Läs mer om Konfektion 4.0

Kontakt: Science Park

Online Linguistic Support (OLS) for Refugees

Nyanlända kan lära sig svenska genom The Erasmus+ Online Linguistic Support. Det är ett online-system för att lära sig språk och som finns  tillgängligt utan kostnad för runt 100 000 flyktingar under de tre närmsta åren. Mer än 50 000 OLS licenser för flyktingar har fördelats och de första är redan aktiva användare. Högskolan i Borås har 100 licenser att fördela under tre års tid. Deltagare/nyanlända lämnar intresseanmälan via e-post.

Kontaktperson: Majid Jaffari (tjänstledig), Sofia Ekblad

Tidigare insatser

Social Impact Lab

Drivhuset och Högskolan i Borås arbetade fram en modell för att arbeta med konkreta projekt från lokala organisationer kopplat till nyanlända och tillsammans med Studentkåren och Borås stad. Läs mer om projeken på Drivhusets webbplats.

Studentpraktik för nyanlända

Högskolan öppnade upp några kurser för nyanlända som ville pröva på/återanknyta till akademin. Deltagarna räknades inte som studenter utan som långtidsbesökande och fick således inga formella kurspoäng.
Ansvarig: Veronica Trépagny

Akademikerspåret

Akademikerspåret var en arbetsgrupp i ledning av dåvarande rektor Björn Brorström. Syftet var att se vilka insatser högskolan kan göra för att aktivt bidra till att hjälpa människor på flykt samt att samordna det arbete som görs.

Integration Tranemo

Tranemo kommun hade startat ett projekt om integrering av nyanlända. Syftet var att skapa de bästa förutsättningarna för enskilda individer att bo och verka i kommunen och en viktig faktor för detta är att kunna ha sysselsättning från första dagen. Högskolans dåvarande rektor, Björn Brorström, ingick i projektets Advisory board, och har bloggat om projektet. Läs bloggen här
Läs mer om Integration Tranemo (extern länk)
Ansvarig: Tranemo Kommun