Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Coronavirus

Högskolan bevakar läget med anledning av utbrottet av coronavirus och följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och UD.

Högskolan bevakar kontinuerligt läget och förbereder för ev. förändringar i information och agerande. Denna sida uppdateras löpande. 

Högskolans medarbetare och studenter rekommenderas att följa informationen från Folkhälsomyndigheten och UD. Högskolan har också webbsidor med specifik information för medarbetare och studenter. 

Specifik information för medarbetare

Specifik information för studenter

Specifik information för dig som sökt utbildning vid Högskolan i Borås

Om du har frågor om coronaviruset kan du också höra av dig till det nationella informationsnumret 113 13. Numret förmedlar information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

Centrala nyheter situationen kring coronaviruset

Nyhet 2020-05-29: "Nya besked kring distansundervisning från regeringen"

Nyhet 2020-05-05: "Gul nivå förlängs"

Nyhet 2020-03-17: "Undervisning ställs om - så långt det är möjligt"

Nyhet 2020-03-13: "Gul nivå på grund av coronaviruset"

Nyhet 2020-03-10: "Två studenter smittade – har inte varit på campus"

Externa länkar med kontinuerliga uppdateringar

Folkhälsomyndighetens webbsida om corona

Folkhälsomyndighetens frågor och svar

UD:s reseinformation

Krisinformation.se - krisinformation från svenska myndigheter