Coronavirus

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om skärpta allmänna råd för bl.a. Västra Götaland. Dessa gäller från 29 oktober till 13 december, men kan förlängas. Studenter och medarbetare får löpande information. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbsida 

Högskolan i Borås bedriver campusutbildning med stort fokus på digitalt stöd - vi utgår från tanken "distans när det går, campus när det behövs". Vi följer samtidigt Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket påverkar undervisningen på campus.

Högskolan bevakar kontinuerligt läget och förbereder för ev. förändringar i information och agerande. Medarbetare informeras löpande via mejl (och chefer) och studenter informeras via lärplattformen PINGPONG (och kursansvariga). Alla rekommenderas också att följa informationen från regeringen, Folkhälsomyndigheten och UD.

Högskolan har webbsidor med specifik information för medarbetare och studenter. 

Om du har frågor om coronaviruset kan du också höra av dig till det nationella informationsnumret 113 13. Numret förmedlar information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället.

Ska du besöka vårt campus i Borås?

Kolla upp vilken lokal du ska till och välj sen den närmaste ingången. Våra lokaler är uppmärkta med bokstaven för den aktuella huskroppen, och sen syftar den första siffran på vilken våning du ska till (t.ex. M402 ligger i M-huset, våning 4). Gå gärna utomhus i så stor utsträckning som möjligt. Ta en titt på kartan och hitta den ingång som är närmast den lokal du ska till.

Externa länkar med kontinuerliga uppdateringar

Folkhälsomyndighetens webbsida om corona

Folkhälsomyndighetens frågor och svar

UD:s reseinformation

Krisinformation.se - krisinformation från svenska myndigheter