Huvudmeny
Samling inför politikertal i Almedalen

Tidigare års deltagande i Almedalen

Högskolan medverkade för första gången med en delegation i Almedalen år 2013. Sedan dess har vi deltagit aktivt i en lång rad möten och seminarier i Almedalen. Frågor om digitalisering, sjukvård, pedagogik, resursåtervinning, konstnärlig forskning och smarta textilier är några exempel från högskolans forskningen som vi har lyft fram och debatterat under åren.

På denna sida finns information samlad för alla högskolans seminarier i Almedalen sedan år 2014.