Huvudmeny

Bokrelease: Museum Marketization – Cultural Institutions in the Neoliberal Era

Datum och tid: Torsdag 27 februari kl. 13:00–15:00

Plats: Vestindien C, Textile Fashion Center

Framsida på bokenBoken “Museum Marketization – Cultural Institutions in the Neoliberal Era” (red. Karin M. Ekström, Routledge 2020) syftar till att undersöka och kritiskt granska resultatet av den marknadisering som äger rum inom museer och kulturella institutioner och som varit påtaglig under de senaste decennierna. Kommersiell kunskap och marknadsföring som tidigare inte alltid setts med blida ögon inom kultursfären ses idag som nödvändiga i en tid när konkurrensen ökar inte bara mellan museer och kulturinstitutioner utan även med fritidsaktiviteter av olika slag. Det finns idag förväntningar att museer och kulturinstitutioner ska erbjuda upplevelser av annan karaktär än tidigare, att de ska vara tillgängliga för fler och bidra till social hållbarhet. Samtidigt kämpar flera institutioner med ekonomiska restriktioner. Marknadiseringen har flera fördelar, men fokus på effektivitet och mätbarhet (t ex antal besökare) kan också resultera i spänningar mellan konst och ekonomi. En relevant fråga är i vilken utsträckning mätverktyg och mål att nå ut till många på ett lättillgängligt sätt kan komma att överskugga betydelsen av god kvalitet och konst som utmanar och kräver mer av besökaren än enbart underhållning.

Boken består av tre delar med olika infallsvinklar: spänningar mellan konst och ekonomi, marknadsorientering av museer och kulturella institutioner och marknadsföringsverktyg som varumärken och sponsring. Bokens 12 kapitel är skrivna av forskare inom olika vetenskapliga discipliner i Sverige och internationellt. Förhoppningen är att boken leder till en reflektion och debatt om marknadiseringen av museer och kulturella institutioner och om marknadsföring som ett kulturellt fenomen integrerat i dagens samhälle.

Läs mer

Karin M Ekström är professor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring vid Högskolan i Borås.

Läs mer om Karin M Ekströms forskning.

Anmälan

Vi tar tacksamt emot anmälan i formuläret nedan.

Anmälan till boksläpp 27 februari

* = Uppgift måste anges.
Samtycke *:

Samtycke

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna kommer att behandlas av ansvariga för evenemanget vid Högskolan i Borås i syfte att planera och administrera evenemanget. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES, och raderas efter evenemanget. 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.