Days of Knowledge

Det har nu beslutats att vi skjuter upp årets Days of Knowledge som skulle gått av stapeln den 1 december, då vi inte kan genomföra evenemanget på ett tillräckligt smittsäkert sätt. Detta med anledning av de nya besked kring smittskyddsåtgärder för evenemang inomhus med fler än 100 personer. Även om beskedet i sig endast gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster, vilket detta evenemang enligt definition inte är eftersom middagen inte är öppen för allmänheten, väljer vi att inte genomföra middagen då säkerheten för våra deltagare är prioriterad.

Diskussioner kring hur vi ska kunna genomföra Days of Knowledge framöver pågår och vi hoppas att ha ny information i början av 2022.

Days of Knowledge – en gemensam högtid

Bakom högtiden står Högskolan i Borås, Borås Stad, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Sparbanken Sjuhärad.

Vårt samarbete

Bakom högtiden står Högskolan i Borås, Borås Stad, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Sparbanken Sjuhärad. Inför Days of Knowledge 2019 togs det fram en film för att ge några goda exempel på hur parterna samverkar och tillsammans arbetar för att stärka och utveckla bygden.