Huvudmeny
Forskar Grand Prix 2017

Forskar Grand Prix 2017

Välkommen till tävlingen där forskare på mycket kort tid presenterar sin egen forskning på ett så fängslande, inspirerande och pedagogiskt sätt som möjligt.

En expertjury och publiken bedömer insatserna och utser tillsammans en vinnare.

Tävlingen ägde rum första gången hösten 2014 i Borås och går av stapeln för fjärde året 2017. För första gången kommer Högskolan i Borås i år att hålla tävlingen på dagtid med inbjudna gymnasieelever i publiken. Men tävlingen är fortfarande öppen för alla att besöka. Fri entré!

När: Fredag 29 september
Tid: 13:00-14:30
Plats: Sal M204, Högskolan i Borås (salen ligger i Sandgärdet, samma byggnad som Biblioteket). Karta över högskolans campus. Karta i  pdf
Anmälan: Skolklasser anmäler sig i formuläret nedan. Övriga gäster behöver inte anmäla sig.

Forskar Grand Prix Borås är en del i högskolans program för ForskarFredag.


Obs! Begränsat antal platser, just nu 30 platser kvar. När lokalen är full kommer anmälan nedan att stänga.

Anmälan Forskar Grand Prix (för skolklasser)


Tävlande forskare

Lina PalmérLina Palmér

Universitetslektor i vårdvetenskap
Forskar om amning ur kvinnors perspektiv

Är amning enbart biologi eller kultur? Nej så enkelt är det inte. Amning är existens. 

Jag forskar om kvinnor, bröst och amning. Jag ställer frågor som: Vad innebär amning för kvinnor? Vad betyder det för kvinnor när det är svårt att amma?  Amningsrädsla – finns det och vad innebär det? Och hur kan existensfilosofisk och feministisk teori hjälpa mig att förstå amningens existentiella dimensioner?

Jag studerar amning utifrån kvinnors perspektiv med utgångspunkt i ämnet vårdvetenskap. Min forskning tar sitt vetenskapsteoretiska avstamp i en livsvärldsteoretisk ansats med kvinnors amningsberättelser som grund.  Min forskning visar att amning är ett komplext fenomen som är mer än enbart en biologisk anpassning eller en kulturell företeelse. Amning berör och väcker existentiella aspekter av att vara kvinna och mamma, både när den är välfungerande och svår. Min forskning lyfter fram amning som en existentiell företeelse som har betydelse för moderskapet. I amningsrelationen finns en sårbarhet och ett ömsesidigt beroende som har en kraftfull existentiell potential för mamman och barnet. Med feministiska glasögon belyser jag hur kvinnor som vill amma är utsatta för amningsförtryck och att amning bör förstås som en kvinnas rättighet i stället för skyldighet. 

Mer information om Lina Palmér.

Anita RadonAnita Radon

Forskar inom Handel och IT

Digital musik och fysiska upplevelser

Hur konsumerar vi musik idag? Finns det samband mellan ett enbart digitalt "ägande" av musik och konsumtion av fysiska produkter relaterade till musiken och artisten?

Mer information om Anita Radon.


Julia PennlertJulia Pennlert

Forskar inom Biblioteks- och informationsvetenskap

Skärmen påverkar det vi läser

Min forskning rör sig i korsningen mellan digital teknik och litteratur. Jag är intresserad av hur det vi skriver och läser påverkas av datorskärmen, mobiltelefonen eller de många digitala publiceringsplattformar som finns tillgängliga på internet. Under min korta presentation på Forskar Grand Prix kommer jag att ge en inblick i några av de digitala berättelser som jag har studerat och analyserat!

Mer information om Julia Pennlert.

Ellen LindellEllen Lindell

Specialistläkare inom Öron-Näs-Halssjukdomar. Doktorand vid Göteborgs universitet

Kan en fråga ställa diagnosen

Jag forskar om yrsel med fokus på en sjukdom som heter ”godartad lägesyrsel”, även ofta kallad kristallyrsel eller kristallsjuka. Många av dem som får diagnosen godartad lägesyrsel är också yra i sängen – antingen att symptomen startar när de vaknar eller att de blir yra när de vänder sig i sängen. När jag undersökte detta närmare visade det sig att nästan alla som fick diagnosen godartad lägesyrsel var yra när de vände sig i sängen. Och fast att det är en vanlig sjukdom är det många som inte känner till hur man upptäcker eller behandlar tillståndet. 


Konferencier:

Jenny Johannisson, vicerektor för forskning vid Högskolan i Borås

 Jenny Johannisson

Jury:

Jon KoldeniusJon Koldenius, journalist Radio P4 Sjuhärad - bedömer begripligheten
Sebastian RingSebastian Ring, musiker, regissör och manusförfattare - bedömer scenframträdandet

Heidi Hautajärvi

 

Heidi Hautajärvi, projektsamordnare vid Science Park Borås - bedömer forskningen

Läs mer

Deltävlingar i Forskar Grand Prix (extern länk)

När Boråsforskare vann Stockholmsfinalen 2016 (extern länk)

När Boråsforskare vann Stockholmsfinalen 2015 (extern länk)

Film om Forskar Grand Prix Borås 2014.  (Youtube)

Vad gör Högskolan i Borås på ForskarFredag.

Kontakt

Frågor eller funderingar? Kontakta anna.kjellsson@hb.se eller therese.anderssson@hb.se.


Forskar Grand Prix arrangeras i Sverige av Vetenskap & Allmänhet och forskningsråden FormasForteVinnova och Vetenskapsrådet. Deltävlingarna anordnas av en rad lokala arrangörer som en del av den nationella vetenskapsfesten ForskarFredag. Vinnarna från varje regional tävling möts i en nationell final i Stockholm i november.

Tävlingen är en bearbetad version av Norges Forsker Grand Prix, som i sin tur är utvecklad från ett koncept skapat av Center for Kunst og Videnskab vid Syddansk Universitet i Danmark.