Huvudmeny

Anmäl dig till utskick av information

Vill du ha information om kommande föreläsningsserier och andra aktiviteter vid Högskolan i Borås? Fyll då i ditt namn och din e-postadress nedan.

OBS! Uppgifterna sprids inte till extern part utan används bara för utskick av information från Högskolan i Borås.

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som avdelningen Kommunikation har tillgång till. Uppgifterna i databasen kan föras över till Excel där uppgifter blir sökbara. Med hjälp av uppgifterna kommer vi att skicka ut information om föreläsningsserier och andra aktiviteter vid Högskolan i Borås. Uppgifterna sparas så länge det finns information att skicka ut. Önskar du bli borttagen från listan, mejla till kommunikation@hb.se.