Huvudmeny
Arkivbild. Ambulans och ambulansförare. Foto: Suss Wilén.

Forskningssymposium om prehospital akutsjukvård 2018


Välkommen till en spännande dag 8 mars om forskning inom prehospital akutsjukvård.  Symposiet är kostnadsfritt, lunch och kaffe ingår.  Anmäl dig i formuläret nedan. Programmet följer längre ned på sidan.

Under en heldag presenteras aktuella forskningsresultat och vårdutvecklingsprojekt inom det prehospitala området. Arrangemanget är ett ypperligt tillfälle för kompetensutveckling och utbyte för forskare och verksamma inom larmcentral, ambulanssjukvård, akutmottagning och primärvård –  över hela landet.

Datum och tid: 8 mars 2018, kl. 08:45-16:30
Plats: Sal M404, Högskolan i Borås

Anmäl dig här

Behandling av uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i en databas som Centrum för prehospital forskning, PreHospen, vid Högskolan i Borås har tillgång till. Syftet är att veta antalet besökare för att kunna boka lokal och möjliggöra förberedelser etc. Uppgifterna i databasen förs över till excel där uppgifter blir sökbara och kommer att lämnas till en extern restaurang/cateringfirma för att kunna planera och genomföra lunchen.

Preliminärt program

Moderatorer: Magnus Andersson Hagiwara och Hanna Maurin Söderblom, båda verksamma vid PreHospen, Högskolan i Borås

08:30 Kaffe och registrering

09:15 Välkommen
Jenny Johannisson, Vicerektor, Högskolan i Borås

PREHOSPITAL VÅRDUTVECKLING
09:25 Beslutstöd på 1177
Ann-Louise Andersson, Sjukvårdsrådgivning 1177 Vårdguiden på telefon

09:40 Sjukvårdens Larmcentral tar över ambulansbedömningen
Mats Kihlgren, Närhälsan Sjukvårdens Larmcentral, Västra Götalandsregionen

09:55 Medicinskt Beslutsstöd
Hans Blomberg & Douglas Spangler, Närhälsan, Sjukvårdens Larmcentral, Västra Götalandsregionen

10:10 Ambulansträningscentrat
Hans Thornqvist, Ambulanssjuksköterska, Skaraborgs Sjukhus

10:25 Förändrat arbetssätt – en uppföljning
Christina Settung, Vårdutvecklare & Joakim Söderberg, Ambulansöverläkare, NU Sjukvården

10:40 Misstanke om sepsis – provtagning för snabbanalys av lactat
Robert Höglind, Ambulanssjuksköterska, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

10:55 Diskussion (15 min)

11:10 Bensträckare (15 min)

BEDÖMNING OCH PATIENTSÄKERHET
11:25 Patienter med normala vitalparametrar överdriver sin smärta
Jan-Otto Andersson, Ambulanssjuksköterska, MSc, Skaraborgs Sjukhus

11:40 Evidensbaserade riktlinjer för bedömning inom akutsjukvård – Finns det?
Åsa Falchenberg Akutsjuksköterska, masterstudent & Ulf Andersson Ambulanssjuksköterska, doktorand, Södra Älvsborgs Sjukhus

11:55 Patientsäkerhetsstudie – sammanlagt resultat
Carl Magnusson, Ambulanssjuksköterska, doktorand, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, PreHospen/Högskolan i Borås

12:10 LUNCH (1 tim 20 min)

ARBETSMILJÖ
13:30 Arbete och hälsa för ambulanspersonal
Anna Johnsen, Adjunkt, Jönköping University

HJÄRTSTOPP OCH HLR
13:45 SMS livräddning i Västra Götaland
Christopher Lundberg & Åsa Högstedt, Ambulanssjuksköterskor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Närhälsan Sjukvårdens Larmcentral, Västra Götalandsregionen

14:00 Saving more lives in Sweden (SAMS)
Ingela Hasselqvist, Anestesisjuksköterska, Karolinska Institutet, Stockholm

14:15 Kaffe (30 min)

SPECIFIKA PATIENTGRUPPER
14:45 Bedömning av misstänkt sepsis
Johanna Nilsson & Oskar Sjösten, Ambulanssjuksköterskor, Södra Älvsborgs Sjukhus

15:00 Strokebedömning med hjälp av video från ambulans
Lars Rosengren, Professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

15:15 Syrgas vid hjärtinfarkt – vän eller fiende
Robin Hofmann & Johan Herlitz, Professor, PreHospen/Högskolan i Borås

15:30 Bensträckare (15 min)

DOKUMENTATION OCH REGISTER
15:45 Omvårdnadsdokumentation – vad dokumenteras av ambulanssjuksköterskan?  
Isabell Möller & Jonna Öhrn, Ambulanssjuksköterskor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

16:00 Ett svenskt ambulansregister under uppbyggnad – nulägesrapport
Glenn Larsson, Ambulanssjuksköterska, doktorand, PreHospen/Högskolan i Borås

16:15 Avslutning

16:25-17:00 Avrundning i foajén

Har du frågor kontakta:
Johan Norling, forskningskoordinator
Mobilnummer: 0709-353080
E-post: johan.norling@hb.se

Ta också en titt på filmen när ambulanssjuksköterskorna Åsa Falchenberg och Ulf Andersson berättar varför det är en god idé att gå på forskningssymposium:

https://play.hb.se/media/prehospen_symposium20180308/1_q83czvnk

Välkomna hälsar PreHospen-gänget!