Huvudmeny

Installerade professorer

Här presenteras professorerna utifrån vilket år de medverkade i professorsinstallationen.

2000

 • Bengt-Åke Andersson, adjungerad professor i energiteknik
 • Birger Hjørland, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
 • Lars Persson, gästprofessor i företagsekonomi
 • Ian Sillitoe, professor i robotik
 • Geir Vestheim, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
 • Gunni Kärrby, gästprofessor i pedagogik
 • Maj Klasson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
 • Irene Wormell, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
 • Kerstin Segesten, professor i vårdvetenskap
 • Ingegerd Bergbom, professor i vårdvetenskap
 • Karin Dahlberg, professor i vårdvetenskap
 • Mats Leijon, adjungerad professor i elkraftsteknik

2002

 • Dragu Atanasiu, professor i matematik
 • Anders Edström, professor i företagsekonomi
 • Anders Fransson, professor i pedagogik
 • Kaj Lindecrantz, professor i medicinsk signalbehandling och systemteknik
 • Ingemar Samuelson, adjungerad professor i byggnadsfysik
 • Eva Selin Lindgren, adjungerad professor i fysik
 • Håkan Torstensson, professor i transportsäkerhet

2004

 • Hans Bertilsson, professor i fiberteknologi
 • Simonetta Carbonaro, professor i textil- och designmanagement
 • Marion Ellwanger, professor i textildesign med inriktning mot smart textiles
 • Olov Forsgren, professor i informatik med inriktning mot affärsinformatik
 • Lars Hallnäs, professor i interaktionsdesign
 • Johan Huldt, professor i designteori/designmetodik
 • Lise Bender Jørgensen, professor i textilvetenskap med inriktning mot handvävning
 • Louise Limberg, professor i biblioteks- och informationsvetenskap med inriktning på informationssökning och informationsanvändning
 • Lena Nordholm, professor i psykologi med inriktning mot vård och omsorg
 • David Rowe, professor i informatik med inriktning mot affärs- och tjänstedesign
 • Mikael Skrifvars, professor i polymerteknik
 • Mohammad Taherzadeh, professor i bioteknik med inriktning mot bioprocessteknik
 • Elisabeth Öhrn, professor i pedagogik

2007

 • Kim Bolton, professor i fysikalisk kemi
 • Terese Bondas, professor i vårdvetenskap
 • Johan Herlitz, professor i prehospital akutsjukvård
 • Margret Lepp, professor i vårdvetenskap
 • Heikki Mattila, professor i Textile Management
 • Maria Nyström, professor i vårdvetenskap
 • Torgny Ottosson, professor i pedagogik
 • Bengt Persson, professor i specialpedagogik
 • Diane H. Sonnenwald, professor i biblioteks- och informationsvetenskap

2009

 • Dennis Beach, professor i pedagogik
 • Björn Brorström, professor i företagsekonomi
 • Stefan Cronholm, professor i informatik
 • Margaretha Ekebergh, professor i vårdvetenskap
 • Karin M Ekström, professor i företagsekonomi
 • Dag Ericsson, professor i logistik
 • Rikard Lindgren, professor i informatik
 • Elena Maceviciute, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
 • Peter Rittgen, professor i informatik
 • Lars Sandman, professor i vårdvetenskap
 • Hans Sarv, professor i logistik
 • Pernilla Walkenström, professor i textilteknologi
 • Lisbeth Åberg Bengtsson, professor i pedagogiskt arbete

2012

 • Sándor Darányi, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
 • Lotta Dellve, professor i vårdvetenskap
 • Marie Dreiman, professor i textildesign
 • Rita Foss Lindblad, professor i pedagogiskt arbete
 • Anders Frenander, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
 • Martin Hellström, professor i litteraturvetenskap
 • Nandan Khokar, professor i textil tillverkningsteknik
 • Lars Lundberg, professor i prehospital akutsjukvård
 • Vincent Nierstrasz, professor i materialteknik
 • Jan Nolin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
 • Kennert Orlenius, professor i pedagogiskt arbete
 • Tobias Richards, professor i energiåtervinning
 • Rolf Solli, professor i företagsekonomi
 • Fredrik Ståhl, professor i genetik
 • Björn-Ove Suserud, professor i vårdvetenskap
 • Lisbeth Svengren Holm, professor i fashion management
 • Clemens Thornquist, professor i modedesign

2014

 • Katriina Byström, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
 • Margareta Oudhuis, professor i arbetsvetenskap

2015

 • Katarina Malaga, adjungerad professor i hållbart samhällsbyggande
 • Staffan Svensson, professor i byggteknik

2016

 • Berit Lindahl, professor i vårdvetenskap
 • Annemaree Lloyd, professor i biblioteks- och informationsvetenskap
 • Linda Worbin, professor i textildesign

2017

 • Roger Blomgren, professor i biblioteks- och informationsvetenskap - kulturpolitik
 • Delia Dumitrescu, professor i textildesign
 • Gustaf Kastberg, professor i företagsekonomi
 • Fernando Seoane Martinez, professor i medicinsk teknik