Huvudmeny

Prefekter och akademichefer

Institutionen Bibliotekshögskolan
Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan

 • 1977–1979 – Nils Fredén
 • 1979–1981 – Gunilla Borén
 • 1981–1984 – Kerstin Quentzer
 • 1984–1986 – Sten Furhammar
 • 1986–1989 – Lars Seldén
 • 1989–1993 – Nils Fredén
 • 1993–1997 – Romulo Enmark
 • 1997–2000 – Staffan Lööf
 • 2000–2003 – Christina Persson
 • 2003–2006 – Katriina Byström
 • 2006–2007 – Lars Höglund
 • 2008–2013 – Margareta Lundberg Rodin
 • 2013–2014 – Ann-Sofie Axelsson    

Institutionen för förskollärarutbildning
Institutionen för pedagogik

 • 1977–1979 – John Hammar
 • 1979–1981 – Birgitta Davidsson
 • 1981–1987 – Kerstin Thorburn
 • 1987–1990 – Institutionen nedlagd
 • 1990–1996 – Monica Hammarnäs
 • 1996–2002 – Rolf Appelqvist
 • 2002–2004 – Jörgen Tholin
 • 2004–2005 – Annika Malm
 • 2005–2006 – Ulric Björck
 • 2006–2010 – Annelie Schwartz
 • 2010–2014 – Lars-Erik Olsson

Institutionen för samhällsvetenskap
Institutionen för data- och affärsvetenskap
Institutionen Handels- och IT-högskolan

 • 1982–1983 – Sten Furhammar
 • 1983–1993 – Göran Lundin
 • 1993–1996 – BoWesterlund
 • 1996–1999 – Arne Söderbom
 • 1999–1999 – Romulo Enmark
 • 1999–2003 – Birgitta Påhlsson
 • 2004–2004 – Akbar Khodabandehloo
 • 2005–2011 – Rolf Appelkvist
 • 2012–2014 – Mikael Löfström

Institutionen för teknik
Institutionen Ingenjörshögskolan

 • 1990–1999 – Bengt Andersson
 • 1999–2002 – Jonny Hylander
 • 2002–2002 – Tomas Wahnström
 • 2003–2006 – Charlotte Bengtsson
 • 2006–2012 – Hans Björk
 • 2012–2014 – Peter Axelberg

Institutionen för textil och konfektion
Institutionen Textilhögskolan

 • 1984–1989 – Anders Ericsson
 • 1989–1997 – Carl-Gustaf Eliasson
 • 1997–2005 – Kenneth Tingsvik
 • 2006–2009 – Ronald Pedersen
 • 2008–2010 – Anneli Schwartz
 • 2010–2014 – Erik Bresky

Institutionen vårdhögskolan
Institutionen för vårdvetenskap

 • 1999–1999 – Olof Lundquist
 • 1999–2002 – Birgitta Fryklund
 • 2002–2004 – Björn-Ove Suserud
 • 2005–2010 – Caroline Ahl
 • 2010–2014 – Ann-Charlotte Dalheim Englund

Akademin för textil, teknik och ekonomi

 • 2014–nuvarande – Mikael Löfström

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

 • 2014–nuvarande – Ann-Charlotte Dalheim Englund

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

 • 2014–nuvarande – Ann-Sofie Axelsson