Huvudmeny

Röster om högskolan

I årets första nummer av högskolans forskningsmagasin 1866 samlade vi några röster om högskolan och den forskning som bedrivs här.

Här presenteras några korta citat från de intervjuade personerna. Läs intervjuerna i sin helhet i forskningsmagasinet 1866 (pdf).