Huvudmeny

Program ITSM Borås 2017

Moderator för konferensen är Joacim Åstedt
Joakim ÅstedtJoacim Åstedt är intresserad av yrkesträning och coaching och har omfattande erfarenhet från uppdrag i både små och stora organisationer. Han har tidigare arbetat med både tekniska och organisatoriska utmaningar, t.ex. med managementfrågor på 3gamma eller som teknisk chef för sajten Lunarstorm. Joacim utbildar och föreläser inom flera områden av IT-Management och är certifierad Service Manager och ITIL Expert och certifierad på TOGAF 9, ett ramverk för Enterprise Architecture.

08:30 Kaffe och registrering

09:00 Konferensens öppnande

Ann-Sofie AxelssonStefan CronholmAnn-Sofie Axelsson, chef för Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT samt professor Stefan Cronholm, båda Högskolan i Borås.

 

Tema DevOps

09:15 DevOps is going to fail, unless... Paul Wilkinson, GamingWorks
Paul WilkinsonDevOps is the latest hot topic in the IT world. Promising faster, more frequent, higher quality software releases. However, many initiatives will fail. It will require more than simply sending staff through DevOps certification and investing in the latest automation tools. It represents a significant cultural change. So how can you ensure that your training initiative is effective and that you can ensure a successful adoption of DevOps? In this presentation, we will explore how AND share 10 critical success factors discovered by 100’s of organizations who have followed our advice.

Presentation

10:15 DevOps and Pipelines, Simone Jo Moore, SJM Company
Simone MooreEach organisation is different in the way it is structured, how it communicates and what capabilities are in place to deliver their services. So, it follows that the pipeline of ‘how’ their processes move through the organisation is also different. Simplicity and smooth-flowing operations takes more than DevOps. There is a way to help unlock the combination of DevOps, ITIL and other ITSM Practices. Build a strong base from which to take the next leap into the future by making your pipeline of processes viable, dynamic and useful and understanding of how they interact. Simone takes you through the process conversation, improving on a human-to-human basis and being effective in bringing it together.

Presentation

11:15 Kaffe

11:30 Paneldebatt: DevOps i praktiken
Under debatten kommer föredragshållare att ge sin syn på hur man kan arbeta med DevOps i praktiken. Debatten kommer att inledas med föredragshållarna kortfattat presenterar sin syn och därefter övergå till en interaktiv diskussion med konferensdeltagarna.

12:00 Lunch

13:00 itSMF – du är väl med? Peter Hero
Peter HeroPeter Hero är ordförande för itSMF Väst och har ansvar för de personer, företag och organisationer som är medlemmar i västra delen Sverige. I denna roll ingår att säkerställa samt att bidra till att itSMF´s mål i regionen kan uppnås, som bl.a är att utveckla branschen inom IT Service Management genom nätverksträffar och seminarier. Peter har också varit ansvarig för och arrangerat flera av itSMF´s årliga konferenser i Stockholm.

Presentation

Tema Data-driven Innovation

13:15 Data-driven Innovation: Algoritmer, plattformar och ekosystem, Högskolan i Borås
Högskolan i Borås logotypHögskolan i Borås har ett pågående forskningsprojekt om data-driven innovation tillsammans 13 företag vilka är: Ellos Group, Ericsson, Illumineight, Pulsen, Evry, Länsförsäkringar, SAS Institute AB, Telia Company, Tregamma, Vinga of Sweden, Volvo Cars samt WSP Sverige AB. Presentationer kommer att göras utifrån de tre delprojekten: Software Algorithms, Digital Platforms och Data Barriers.

Presentation

13:45 Innovate or Die, Peter Sandberg, Research Institute of Sweden (RISE)
Peter SandbergPeter Sandberg jobbar som innovationsstrateg på RISE som är Sveriges största forskningsinstitut där han jobbar med innovationstjänster och verktyg som hjälper bolag i deras innovationsprocesser. Han producerar också Sveriges bästa podcast om innovation – Spinnovation – där han intervjuar och samtalar med Sveriges mest innovationskunniga människor som generöst delar med sig av sina tankar, erfarenheter och insikter kring hur man bäst kan jobba med innovation.

14:15 Data-driven innovation: möjligheter och utmaningar, Magnus Axelsson, Ellos
Magnus AxelssonMagnus Axelsson har arbetat med data-driven innovation under flera år och har därför en stor erfarenhet av hur ett strategiskt arbete kan bedrivas. Magnus Axelsson kommer berätta om sina erfarenheter i termer av både framgångsfaktorer och utmaningar som han varit tvungen att hantera.

14:45 Kaffe

15:00 Self service- och Servicedeskrevolutionen! Fredrik Stolpe, Zitac
Fredrik StolpeDen snabba IT-utvecklingen gör att behovet av nya innovationer är stort. Innovationer baseras ofta på användarnas behov och krav, framtida teknik samt på den data/information/statistik som kanaliseras från företag. En ny trend som branschen ser kommer påverka ITSM området är funktioner och tekniker inom Artificiell intelligens där molnet kommer spela en stor roll för att kunna använda sig av nya typer av tjänster.

Presentation

15:30 Paneldebatt: Data-driven innovation i praktiken
Under debatten kommer föredragshållare att ge sin syn på hur man kan arbeta med data-driven innovation i praktiken för att utveckla tjänster. Debatten kommer att inledas med föredragshållarna kortfattat presenterar sin syn och därefter övergå till en interaktiv diskussion med konferensdeltagarna.

16:00 Avslutning, Stefan Cronholm, Högskolan i Borås