Huvudmeny

Nätverksträff HU2 + konferens (RoS) 20-21 november

Forskning och högre utbildning för hållbar utveckling

I samarrangemang genomförs den nationella nätverksträffen HU2 (Högre utbildning för hållbar utveckling) och forskningskonferensen Research on Sustainability (RoS).

På programmet står bland annat HU-integration i utbildningen, dialog kring UKÄ:s bedömning av lärosätens HU-främjande arbete, implementering av Agenda 2030 och workshops och presentationer av aktuella projekt och goda exempel. Evenemanget vänder sig till medlemmar i HU2-nätverket samt till lärare och forskare vid Högskolan i Borås.

Anmäl dig senast 9 november i formuläret längst ner på den här sidan.

Program

Dag 1 – Fokus utbildning (Lokal M402)

Språk: svenska

12:00–12:45 Vegetarisk lunchmacka (anmälan krävs)

12:45–13:00 Utdelning av diplom respektive stipendium till kurser och utvecklingsprojekt med ett integrerat hållbarhetsperspektiv

13:00–15:00  – Gemensamt pass (Lokal M402)

13:00–13:05 Björn Brorström, rektor, Högskolan i Borås, hälsar välkommen

13:05–13:40 HU-integration i utbildningen vid HB, Birgitta Påhlsson, rådgivare i hållbarhetsfrågor och Björn Brorström, rektor

13:45–14:15 Dialog kring UKÄ:s bedömning av lärosätens HU-främjande arbete, Henrietta Palmer, konstnärlig professor, Chalmers, Peter Dobers, professor, Södertörns högskola, och Björn Brorström. Moderator: Birgitta Påhlsson

14:15–14:35 Implementering av Agenda 2030, Birgitta Losman, HU-strateg, Högskolan i Borås

14.35–14.45 Inför eftermiddagens workshops; HU i utbildningen, ett exempel, Katarina Michnik, lektor, Högskolan i Borås

14:45–15:00 Fika

15:00–16:30 – Parallella sessioner

Workshops med diskussioner och erfarenhetsutbyte:

A: HU-integration i utbildning
Presentationer: Nils Lind, handläggare och extern ledamot i strategigruppen för hållbar utveckling, Högskolan i Borås; Eva Gustafsson, docent, Högskolan i Borås; Agnes Nagy, universitetslektor, Högskolan i Borås.  Moderator: Nils Lind

B: Forskningsanknytning i utbildning om HU
Presentationer: Tobias Richards, professor, Högskolan i Borås; Katarina Michnik, lektor. Moderator: Tobias Richards

16:30–17:00  – Återsamling, avrapportering

Kvällspass

18:00–19:00 Textile Fashion Center och Textilhögskolan: Kort rundtur, Sten Dellby, guide. Presentation: Studentperspektivet, Laura Brüggen, masterstudent, Textilhögskolan
Förfriskningar med tilltugg serveras i väveriet.

19:00 Middag, The Company (Anmälan krävs)

Dag 2 – Fokus forskning (Research on Sustainability) (Lokal: M404)

Språk: Huvudsakligen engelska

Kaffe/te serveras från 08:00.

08:30–09:50 – Gemensamt pass (Lokal: M404)

08:30–08:35 Inledning av rektor

08:35–09:10 Föreläsning – Keynote: Karl Persson de Fine Licht, forskare och projektledare, RISE

09:10–09:50 Presentation av två aktuella projekt, Jonas Söderholm, lektor, Högskolan i Borås; Kamran Rousta, lektor, Högskolan i Borås

 09:50–10:00  Fika

10:00–11:30 Parallella sessioner *

Presentation och feedback gällande forskningsprojekt samt samverkan och flervetenskap.

C: Aktuella forskningsprojekt: presentation och feedback

  • Re:Textile: Jonas Larsson, universitetslektor, Textilhögskolan, Högskolan i Borås
  • ArcInTex: Delia Dumitresco, professor, Textilhögskolan, Högskolan i Borås
  • Re:Concrete: Madomita Sadagopan, doktorand, Högskolan i Borås
  • Anmälda bidrag kan tillkomma

Chairman: Ilona Sárvári Horváth, biträdande professor, Högskolan i Borås

D: Samverkan och flervetenskap

  • Skövdesamarbetet: Jenny Johannisson,docent, Högskolan i Borås
  • Innovationsplattform Borås: Kennert Orlenius, professor, Högskolan i Borås

Chairman: Jonas Söderholm; lektor, Högskolan i Borås

* Det finns i programmet för "Parallella sessioner" utrymme för ytterligare ett par presentationer. Om önskemål finns att bidra, kontakta Jonas Söderholm, e-post jonas.soderholm@hb.se senast 29 oktober för mer information.

11:30–12:00 Gemensam sammanfattning och avslutning

12:00 -13:00 Vegetarisk lunchmacka (anmälan krävs)


Anmälan

Anmäl dig till en eller båda dagar i formuläret nedan senast 9 november.

Nätverksträff HU2 + konferens (RoS) 20-21 november

Välj workshop för dag 1

Lunchmacka 20 november (måste anges) *

Middag 20 november (måste anges) *

Välj session för dag 2

Lunchmacka 21 november (måste anges) *

Behandling av uppgifter - samtycke *

Samtycke

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna kommer att behandlas av ansvariga för evenemanget vid högskolan, i syfte att planera och administrera evenemanget och att kunna kommunicera med dig. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES, och raderas efter evenemanget. 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.