Huvudmeny

Anmälan till lunchseminarier - Hållbar samhällsutveckling

Jag anmäler mig till följande lunchseminarie:
Önskar du smörgås? (vegetarisk)

Jag samtycker till behandling av personuppgifter*

Samtycke

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig i formuläret. Uppgifterna kommer att behandlas av ansvariga för evenemanget vid högskolan, i syfte att planera och administrera evenemanget, kommunicera med dig, och tillgodose eventuella önskemål om specialkost. Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES, och raderas efter evenemanget. 

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.