Huvudmeny
Bild på Sociala medier-prisets logotype

Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris

Vilken person eller organisation tycker du har påverkat samhället positivt genom att innovativt använda sociala medier? Den person eller organisation som utvecklat användningen av sociala medier på ett sätt som ger samhällsnytta vinner 2018 års sociala medier-priset på 100 000 kr. Bland tidigare pristagare finns bland annat Viralgranskaren och Wikimedia.

I Borås har vi länge fört en dialog om vad digitaliseringen och den alltmer ökande kommunikationen via nätet betyder för politiken, offentlig sektor, företag och individer. Sociala medier ger möjligheter för användarna att påverka samhällsutvecklingen. Genom sociala medier kan numer många fler göra sig hörda och belysa frågor på ett helt nytt sätt. Det är bra för demokratin att fler blir delaktiga i samhället.

Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Borås Stad vill uppmärksamma dessa viktiga insatser och delar sedan 2013 ut Sociala medier-priset på 100 000 kr. Tidigare mottagare av priset är Viralgranskaren, Wikimedia, Brit Stakston, Lina Thomsgård och Joakim Jardenberg. 

Juryn består av:

Bengt KÅ Johansson, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Bertil Sparf, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Jan Nolin, Högskolan i Borås
Margareta Lundberg Rodin, Högskolan i Borås      
Marie Ingvarsson, Borås Stad
Göran Björklund, Borås Stad
Stefan Eklund, Borås Tidning

Kontaktperson:

Margareta Lundberg Rodin, Högskolan i Borås
033-435 44 13
margareta.lundberg_rodin@hb.se

Nominera

Sista nomineringsdag var måndagen den 19 mars 2018.

Jan Nolin berättar om Sociala medier-priset.