Huvudmeny
Bild på Sociala medier-prisets logotype

Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris 2019

Vilken person eller organisation tycker du har påverkat samhället positivt genom att innovativt använda sociala medier? Den person eller organisation som utvecklat användningen av sociala medier på ett sätt som ger samhällsnytta vinner 2019 års sociala medier-priset på 100 000 kr. Bland tidigare pristagare finns bland annat #metoo, Viralgranskaren och Wikimedia.

I Borås har vi länge fört en dialog om vad digitaliseringen och den alltmer ökande kommunikationen via nätet betyder för politiken, offentlig sektor, företag och individer. Sociala medier ger möjligheter för användarna att påverka samhällsutvecklingen. Genom sociala medier kan numer många fler göra sig hörda och belysa frågor på ett helt nytt sätt. Det är bra för demokratin att fler blir delaktiga i samhället.

Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Borås Stad vill uppmärksamma dessa viktiga insatser och delar sedan 2013 ut Sociala medier-priset på 100 000 kr. Tidigare mottagare av priset är det svenska #metoo-initiativet, Viralgranskaren, Wikimedia, Brit Stakston, Lina Thomsgård och Joakim Jardenberg. 

Juryn

Bengt KÅ Johansson, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Emelie Johansson, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Jan Nolin, Högskolan i Borås
Nasrine Olson, Högskolan i Borås
Marie Ingvarsson, Borås Stad
Göran Björklund, Borås Stad
Stefan Eklund, Borås Tidning

Nominera

Sista nomineringsdag var måndagen den 31 mars 2019.

Kontaktperson:

Jan Nolin, Högskolan i Borås

Jan Nolin berättar om Sociala medier-priset.