Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Samling inför politikertal i Almedalen

Högskolan i Almedalen

Genom att delta under Almedalsveckan vill högskolan stärka vår strävan att bli ett tredje universitet i Västsverige. Med våra seminarier, möten och diskussioner vill vi dels skapa intresse för vår verksamhet och dels få igång debatt i sakfrågorna i media och bland beslutsfattare.

Högskolan deltar aktivt i Almedalen med möten och seminarier på Västsvenska Arenan. Frågor om sjukvård, digitalisering och resursåtervinning är några exempel från högskolans forskning som vi har lyft fram och debatterat under åren. Almedalsveckan samlar också många av högskolans viktiga samarbetspartners och intressenter. Det ger högskolans ledning en möjlighet att träffa dessa aktörer på ett och samma ställe, vilket sparar både arbetstid och resurser.

Regional samverkan på Västsvenska Arenan

Högskolan har sedan år 2016 varit en del av den Västsvenska Arenan. Arenan är en sammanslutning av åtta parter som samarbetar genom att lyfta frågor ur västsvenskt perspektiv men med relevans för hela Sverige under politikerveckan i Almedalen. Arenan är även en viktig plattform för fortsatt påverkansarbete under resterande del av året.

Idag består arenan av följande parter: Chalmers, Göteborgs Stad, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Västra Götalandsregionen och Västsvenska Handelskammaren.

Läs mer

Läs om högskolans program och deltagande i år.
Läs om högskolans tidigare deltagande i Almedalen.
Läs mer om Västsvenska Arenan (extern länk).
Läs mer om Almedalsveckan (extern länk).