Huvudmeny
Foto: mostphotos

CAV-seminarium 25 oktober om Tillitsdelegationens betänkande:

"Med tillit växer handlingsutrymmet"

Välkommen till ett nytt seminarium inom Centrumbildningen för arbetsliv och vetenskap, CAV, som denna gång kommer att handla om tillit. Vi får besök av Anna Lexelius, huvudsekreterare i den Tillitsdelegation med uppdrag från regeringen att analysera och föreslå hur styrningen av välfärdstjänster i offentlig sektor, kommuner och landsting kan utvecklas för att i större omfattning ta tillvara medarbetares kompetens och erfarenhet, för att därigenom bidra till större kvalitet för medborgare och företag.

Hallå där Anna Lexelius


Anna Lexelius, huvudsekreterare i TillitsdelegationenVad kommer du att tala om?

Jag kommer att berätta om tillitsbaserad styrning och ledning.
Vad är det för något och varför behövs en sådan utveckling av offentlig sektor. Jag kommer att presentera vägledande principer, begrepp och definitioner som kan vara bra att ha med sig i utvecklingsarbete i den egna verksamheten.

Vad är kärnan i din föreläsning?
Kärnan är just det som vi har som titel på huvudbetänkandet
– Med tillit växer handlingsutrymmet. Om medarbetare och chefer i offentlig sektor får ett större handlingsutrymme och möts av större tillit till kompetens och engagemang så kommer vi att se en större kreativitet, innovationskraft men också förbättrade resultat i mötet mellan medarbetaren och medborgaren eller vårdtagaren, eleven, patienten.

Vilka bör lyssna?
Alla som är intresserade av styrnings- och ledningsfrågor. Men kanske framförallt chefer och medarbetare i kommuner, landsting och hos statliga myndigheter. Våra slutsatser är nog också intressanta för verksamma inom olika lärosäten och forskarsamhället i stort.

Vad vill du att vi tar med oss efter ditt föredrag?
Tankar och idéer om hur styrning och ledning kan utvecklas så att vi bättre tar tillvara den stora potential som finns av kunskap och engagemang hos medarbetare i offentlig sektor. Insikten om att det handlar om ett större fokus på frågor som ledarskap, kultur och förhållningssätt.

Datum: 25 oktober
Tid: 14:30-16:00
Plats: Sal: C203, Högskolan i Borås (Byggnad Balder)

Tillitsdelegationen har på uppdrag av regeringen arbetat fram huvudbetänkandet "Med tillit växer handlingsutrymmet". Betänkandet tar sin utgångspunkt i “det goda mötet” mellan medborgare och medarbetare – det är här som värde och kvalitet uppstår. Med avgränsningen till välfärdssektorns hälso- och sjukvård, skola och omsorg har viktiga frågor varit att besvara vad det är som skapar värde i detta möte, vilka hinder som finns för att mötet ska bli så bra som möjligt och om alla beslutsnivåer och styrkedjans alla aktörer stödjer värdeskapandet.

Läs mer om huvudbetänkandet (extern sida)

Anmälan

Anmäl dig här senast 23 oktober (anmälan ej öppen längre)

CAV-logotype