Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Days of Knowledge

Days of Knowledge är en högtid som firar forskning och utbildning vid Högskolan i Borås. Nästa middag, där bland annat Sparbanksstiftelsen Sjuhärad delar ut forskningsbidrag, äger rum den 1 december 2020.  

Days of Knowledge
Inför Days of Knowledge 2019 togs det fram en film för att ge några goda exempel på hur parterna samverkar och tillsammans arbetar för att stärka och utveckla bygden (se filmen i sidans topp).

Den röda tråden för aktiviteter inom Days of Knowledge är hållbar utveckling.

Bakom högtiden står Högskolan i Borås, Borås Stad, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Sparbanken Sjuhärad.

Läs mer

2019

Läs nyheten om #jagärhär som publicerades samma dag som Days of Knowledge
Läs nyheten där höstens bidragsmottagare 2019 presenteras.
Läs nyheten där 2019 års bidragsmottagare i vårens omgång presenteras. 

2018

Festlig högtid firar högskolans forskning
Läs nyheten där 2018 års bidragsmottagare presenteras.

2017

Days of Knowledge hyllar forskning och utbildning
Läs nyheten där 2017 års bidragsmottagare presenteras. 

2016

Days of Knowledge 2016 – en dag i kunskapens tecken
Läs också nyheten där 2016 års bidragsmottagare vid Högskolan i Borås presenteras.

2015

Utbildning och forskning hyllades under Days of Knowledge

2014

Maria Wetterstrand inledde första "Days of Knowledge"

Logotyper för Borås Stad, Högskolan i Borås, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad och Sparbanken Sjuhärad.

Days of Knowledge är ett Miljömärkt Event.


Det innebär att vi uppfyller ett antal kriterier som bl.a. rör avfallshantering och måltider. Vi arbetar aktivt för att minska arrangemangets miljöpåverkan.