Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

En hållbar region – seminarium och paneldebatt

Välkommen till seminariet "En hållbar region – samtal om hur organisationer i regionen kan bidra till att FN:s globala hållbarhetsmål och målet om ett fossiloberoende Västra Götaland uppnås"!

Seminariet vänder sig till dig som är intresserad av frågor kring hållbar utveckling i regionen och vill veta hur näringsliv och offentlig verksamhet förhåller sig till de globala och regionala hållbarhetsmålen.

Högskolan i Borås har för avsikt att arbeta vidare med hur högskolan i samverkan med intresserade aktörer i regionen kan utveckla en förståelse för området och ett ledarskap i syfte att driva frågan framåt. Utgångspunkter för det fortsatta arbetet är de frågor, idéer, engagemang som framkommer vid seminariet.

Datum och plats

Datum: 20 oktober 2016 (anmälan senast 18 oktober)

Sal: M402, Högskolan i Borås, Akademiplatsen 1

Program

09:00-09:30 Fairtradekaffe/-te och smörgås serveras i anslutning till lokalen

09:30-09:40 Inledning av Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås

09:40-10:20 Hållbar utveckling – från Brundtland till FN:s globala hållbarhetsmål.
Föreläsare: Jan Nolin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås

10:20-10:35 FN:s nya hållbarhetsmål  – innebörd och implementering.
Föreläsare: Birgitta Påhlsson, samordnare för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås 

10:35-10:45 Paus

10:45-11:45 Paneldebatt om hur organisationer i Västra Götaland förhåller sig till FN:s 17 hållbarhetsmål och mål om ett fossiloberoende Västra Götaland 2030

11:45-12:00 Summering och avslutning

I panelen

  • Björn Brorström, rektor för Högskolan i Borås
  • Catrin Virfalk, koncernchef, Speed Group, Borås
  • Hanna Lassing, VD, Kanico, Borås
  • Heidi Ström, HR-chef, Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS
  • Helena L. Nilsson, miljöchef och stf. regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen
  • Marianne Grauers, divisionschef, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
  • Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande, Borås stad

Tillsammans företräder panelen näringslivet, Borås stad, forskningsinstitut och Högskolan i Borås

Läs mer

FN:s 17 globala hållbarhetsmål

Kontakt för mer information

För mer information, vänligen kontakta Birgitta Påhlsson, samordnare för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås, e-post: birgitta.pahlsson@hb.se, mobiltelefon: 0733-565424.

Arrangör

Seminariet arrangeras av Högskolan i Borås.

Anmälan senast 18 oktober!

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).