Huvudmeny

En hållbar region – seminarium och paneldebatt

Välkommen till seminariet "En hållbar region – samtal om hur organisationer i regionen kan bidra till att FN:s globala hållbarhetsmål och målet om ett fossiloberoende Västra Götaland uppnås"!

Seminariet vänder sig till dig som är intresserad av frågor kring hållbar utveckling i regionen och vill veta hur näringsliv och offentlig verksamhet förhåller sig till de globala och regionala hållbarhetsmålen.

Högskolan i Borås har för avsikt att arbeta vidare med hur högskolan i samverkan med intresserade aktörer i regionen kan utveckla en förståelse för området och ett ledarskap i syfte att driva frågan framåt. Utgångspunkter för det fortsatta arbetet är de frågor, idéer, engagemang som framkommer vid seminariet.

Datum och plats

Datum: 20 oktober 2016 (anmälan senast 18 oktober)

Sal: M402, Högskolan i Borås, Akademiplatsen 1

Program

09:00-09:30 Fairtradekaffe/-te och smörgås serveras i anslutning till lokalen

09:30-09:40 Inledning av Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås

09:40-10:20 Hållbar utveckling – från Brundtland till FN:s globala hållbarhetsmål.
Föreläsare: Jan Nolin, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås

10:20-10:35 FN:s nya hållbarhetsmål  – innebörd och implementering.
Föreläsare: Birgitta Påhlsson, samordnare för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås 

10:35-10:45 Paus

10:45-11:45 Paneldebatt om hur organisationer i Västra Götaland förhåller sig till FN:s 17 hållbarhetsmål och mål om ett fossiloberoende Västra Götaland 2030

11:45-12:00 Summering och avslutning

I panelen

  • Björn Brorström, rektor för Högskolan i Borås
  • Catrin Virfalk, koncernchef, Speed Group, Borås
  • Hanna Lassing, VD, Kanico, Borås
  • Heidi Ström, HR-chef, Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS
  • Helena L. Nilsson, miljöchef och stf. regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen
  • Marianne Grauers, divisionschef, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
  • Ulf Olsson, kommunstyrelsens ordförande, Borås stad

Tillsammans företräder panelen näringslivet, Borås stad, forskningsinstitut och Högskolan i Borås

Läs mer

FN:s 17 globala hållbarhetsmål

Kontakt för mer information

För mer information, vänligen kontakta Birgitta Påhlsson, samordnare för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås, e-post: birgitta.pahlsson@hb.se, mobiltelefon: 0733-565424.

Arrangör

Seminariet arrangeras av Högskolan i Borås.

Anmälan senast 18 oktober!

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).