Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Med anledning av rekommendationerna från regeringen har Högskolan i Borås ställt om till undervisning på distans, så långt det är möjligt. Detta gäller till terminsslut den 7 juni. Håll dig uppdaterad.

ForskarFredag

Sista fredagen i september har högskolan som tradition att arrangera ForskarFredag. Runt om i hela Europa erbjuds det samtidigt tiotusentals aktiviteter som visar hur spännande och kul forskning är. Och att forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb.

ForskarFredag är en del av European Researchers' Night som är ett initiativ av EU-kommissionen. I Sverige anses arrangemanget vara den mest spridda vetenskapsfestivalen i landet med aktiviteter från Lund till Luleå.

Högskolan har varit medarrangör sedan år 2008 där vi under åren har lånat ut forskare till skolklasser och bjudit in till studiebesök, arrangerat forskarcaféer och tävlingen Forskar Grand Prix.

Tidigare arrangemang

Det här gjorde vi ForskarFredag 2019

Det här gjorde vi ForskarFredag 2018

Det här gjorde vi ForskarFredag 2017

Det här gjorde vi ForskarFredag 2016

Det här gjorde vi ForskarFredag 2015

Till sidan för alla aktiviteter i landet inom ForskarFredag. (extern länk)

Samordning och stöd

ForskarFredag samordnas nationellt av Vetenskap & Allmänhet och genomförs med stöd av AFA Försäkring, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Kungl. Vitterhetsakademien, Naturvetarna, Oscar och Maria Ekmans donationsfond, SULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Sveriges Ingenjörer, Vetenskapsrådet, VINNOVA, Wenner-Gren Stiftelserna, ÅForsk. ForskarFredag finansieras även av Europeiska Unionens forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020 genom Marie Sklodowska-Curie Actions under grant agreement nr. 818421.