Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

PreHospen logotyp

Forskningsdag med PreHospen

En dag med föreläsningar om högskolans prehospitala forskning. Dagen är främst till för studenter som studerar specialistsjuksköterkseprogrammet med inriktningarna ambulanssjukvård eller akutsjukvård samt yrkesverksamma. Dessutom välkomnar vi högskolans anställda eller övrig intresserad allmänhet. 

Datum: 8 oktober 2019

Tid: 8:30 - 16:00 (med lunchrast 11:45 - 13:00)

Plats: Sal M404 i byggnad Sandgärdet, Högskolan i Borås

Vi bjuder på fika till för- och eftermiddagen, men tyvärr inte lunch. 

 

Program

08:30 Registrering, kaffe och fralla. 

09:00 Välkommen och presentation av dagen - Anna Kängström

09:15 Forskning och utveckling inom ambulanssjukvård - Birigtta Wireklint Sundström och Johan Herlitz

10:00 Bensträckare

10:15 Evidensbaserade kliniska riktlinjer - Åsa Falchenberg

10:35 Identifiera sepsis prehospitalt - Agnes Olander

10:55 Kliniskt resonemang inom ambulanssjukvård - Ulf Andersson

11:15 Mekaniska kompressioner, en bro till PCI eller Ecmo - Christer Axelsson

11:45 Lunch

13:00 Patientsäkerhet i svensk ambulanssjukvård - Magnus Hagiwara

13:45 Varför tar det sådan tid? IT och prehospital e-hälsa - Hanna Maurin Söderholm

14:30 Fika

15:00 Vård på rätt vårdnivå - Gabriella Norberg Boysen

15:25 Snabbspår för patienter med misstänkt höftfraktur” - Glenn Larsson

15:50 Avslut och sammanfattning av dagen - Anna Kängström

 

Om du har några frågor, kontakta Anna Kängström.  

Sista anmälningsdag: 4 oktober


Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv i formuläret. Uppgifterna behövs för att planera och administrera evene­manget, för att kommunicera med dig, och för att tillgodose eventuella önske­mål om specialkost. Uppgifterna kommer att behandlas av ansvariga för evene­manget, samt raderas efter evenemanget.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har. 

https://www.hb.se/dataskydd