Huvudmeny
Forskningsledare och professor Vincent Nierstrasz

Forskningsseminarium om samarbetet mellan högskolorna i Skövde och Borås

Välkommen till en eftermiddag där forskningsledarna från varje tema berättar om sina viktigaste forskningsframsteg i samarbetet. Det finns också tid för diskussion och frågor. 

Högskolan i Borås  och Högskolan i Skövde har sedan 2013 ett strategiskt forskningssamarbete tillsammans. Just detta samarbete avslutas sommaren 2018.

Inom samarbetet har lärosätena förenat sina styrkor inom fyra utvalda teman:

  • Design, textil och hållbar utveckling
  • Information och kommunikationsteknik
  • Vård och välbefinnande
  • Framtidens företagande och nya affärsmodeller

Huvudfinansiär är VGR samt högskolorna själva. Läs mer om samarbetet.

När: 13 juni 2018
Tid: Kl. 13:00-16:10
Var: Vestindien, Textile Fashion Center, Högskolan i Borås


Program

13:00-13:10 Rektorerna Björn Brorström, Högskolan i Borås och Lars Niklasson, Högskolan i Skövde inleder

13:15 -13:45 Design, textil och hållbar utveckling – Dan Högberg, professor i integrerad produktutveckling och Paul Hemeren, universitetslektor i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde 

13:50-14:20 Informations- och kommunikationsteknik – Göran Falkman och Eva Söderström, båda biträdande professorer i datavetenskap vid Högskolan i Skövde

14:20-14:45 Fika

14:50-15:20 Vård och välbefinnande

  • Gener och livsstil – Fredrik Ståhl, professor i genetik, Högskolan i Borås och Catharina Gillsjö, universitetslektor i omvårdnad, Högskolan i Skövde 
  • KRAFT – Annelie Sundler, docent i vårdvetenskap, Högskolan i Borås och Catharina Gillsjö, universitetslektor i omvårdnad Högskolan i Skövde

15:25-15:55  Framtidens företagande – Rolf Solli, Högskolan i Borås och Stefan Tengblad, Högskolan i Skövde båda professorer i företagsekonomi

16:00-16:10 Avslutning av moderator Jenny Johannisson, vicerektor för forskning vid Högskolan i Borås