Huvudmeny

Humboldtseminarier om akademiskt ansvar

Målning av den tyske universitetsfilosofen Wilhelm von Humboldt

Under 2015 pågår den fjärde omgången Humboldtseminarier, som är högskoleövergripande seminarier med ett brett anslag kring bildningsfrågor.

Den pågående serien löper över två år och startade våren 2015. Temat är akademiskt ansvar. Till sammanlagt åtta seminarier har talare med olika bakgrund bjudits in för att belysa olika aspekter av akademiskt ansvar.

7 juni: Vad innebär kollegialt ansvar?

På Högskolan i Borås har kollegialitet en tydlig roll i ledning och beslutsfattande. Den som accepterar en roll i ett kollegialt organ tar därmed på sig ett akademiskt ansvar för viktiga aspekter av verksamheten. Hur ska vi då förstå detta ansvar? Det är temat för det avslutande Humboldtseminariet i serien om akademiskt ansvar. Dagens gäst är professor Ulla Eriksson-Zetterquist, aktuell med boken ‘Kollegialitet – en modern styrform’. Seminariet avslutas med mingel och lättare buffé.

Tid: Tisdag 7 juni kl. 14:00-16:00
Plats: M401
Sista anmälningsdatum: Fredag 3 juni


Humboldtseminarierna har arrangerats av Högskolan i Borås sedan 2010, med anledning av 200 års-jubiléet av Humboldtuniversitet i Berlin. Seminarierna har resulterat i tre antologier: den första med fokus på universitetsidéns utveckling under 200 år, den andra med fokus på bildningsbegreppet och den tredje med fokus på tvärvetenskap. Antologierna är utgivna i högskolans publikationsserie ”Vetenskap för profession” och du finner dem i fulltext i BADA (Borås Akademiska Digitala Arkiv) .

 


 

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).

Anmäl dig till Humboldtseminarium 7 juni