Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

DO-tanks lokal

Klimatomställning för en hållbar samhällsutveckling – vems ansvar?

FN:s mål 13: Bekämpa klimatförändringarnaUnder hösten 2019 och våren 2020 hålls en serie föreläsningar och samtal om ansvar och vad som görs och kan göras för att möta vår tids största samhällsutmaning – på individnivå, inom olika typer av samhällsorganisationer och inom det politiska systemet. Föreläsningarna vänder sig till envar som är intresserad av dessa frågor.

Föreläsningarna är ett samarrangemang mellan Högskolan i Borås, Svenska Turistföreningen (STF) i Borås och Studiefrämjandet, samt föreningarna Klimatomställning Borås och Hållbar Student (Studentkåren i Borås).


Då vi som arrangerar föreläsningsserien "Klimatet – vems ansvar" vill vara säkra på att vi gör vad vi kan för att förhindra smittspridning av coronaviruset har vi tyvärr beslutat att ställa in denna föreläsning.

Föreläsning och samtal med politiker 18 mars 2020

Ulf Olsson

Vad kan och bör göras politiskt för att bidra till en klimatomställning?

Kvällen inleds med en inspirationsföreläsning av Mia Magnusson, projektledare Hållbar landsbygd Sjuhärad, och Peter Krahl Rydberg, energisamordnare Borås stad, och fortsätter i ett samtal tillsammans med förtroendevalda som på olika sätt arbetar med klimatomställningen. 

I samtalet deltar kommunstyrelsens ordförande i Borås Ulf Olsson och Aida Karimli, förste vice ordförande i Västra Götalandsregionens miljönämnd. Möt också Tomas Österlund, Miljöavdelningen Västra Götalandsregionen, som har koll på hela länets klimatarbete.

Mia MagnussonMedverkan från Borås stad och samtal med politiker från kommunen och regionen. Moderator: Birgitta Losman, strateg för hållbar utveckling, Högskolan i Borås.

Tid: 18:30 – cirka 20:00, inklusive fika och frågor
Lokal: Do-tank Center i Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3B, Borås

Fri entré.

 


Föreläsning som genomfördes 19 november 2019  

Graf på stigande mängder utsläpp och sjunkande temperatur
Vems ansvar och vad kan vi som individer göra för att minska vår klimatpåverkan?

Innehåll: 
 
  • Hur mår klimatet? Kort bakgrund och nulägesbild.
  • Vems ansvar?
  • Exempel och tips på en mer hållbar och klimatsmart livsstil och hur vi som individer kan agera för att minska vår privata påverkan.

Föreläsare:
Birgitta Påhlsson, lärare vid Högskolan i Borås och forskare vid Kommunforskning i Väst
Övriga medverkande: Thomas Svensson, ordförande i föreningen Klimatomställning Borås

Tid: 18:30 – cirka 20:00, föreläsning 45 minuter följt av fika och frågestund  
Lokal: Sturesalen, Sturegatan 45, Borås 
Entréavgift: 50 kr (ungdomar fri entré)

Grafen visar glappet mellan NDC (Nationella beslutade åtgärder) och klimatmålet så som det formulerades vid Parisöverenskommelsen. Läs mer om kampen mot klimatförändringarna (extern webbsida, statistik från FN).

Föreläsning och samtal med företagare genomförd 20 januari 2020

Näringslivets ansvar för att bidra till en klimatomställning – vad kan företagen göra och är samverkan mellan företag och akademin en förutsättning för att lösa klimatkrisen?

Föreläsning av Jonas Larsson, forskare vid Textilhögskolan, Högskolan Borås, och samtal mellan personer som arbetar med näringslivets klimatansvar.

Fredrika Klaren, hållbarhetschef Kappahl bidrog med företagens perspektiv på Klimatfrågan. I samtalet deltog även Magnus Kroon, handelsexpert vid Science Park Borås med en bakgrund inom Svensk Handel och som egen företagare.

Medverkan från företag och Högskolan i Borås. 
Koordinator: Birgitta Losman, strateg för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås.

Tid: 18:30 – cirka 20:00, inklusive fika och frågor
Lokal: DO-tank Textile Fashion Center, Skaraborgsvägen 3, Borås.


Kontakt för mer information

Birgitta Påhlsson, birgitta.pahlsson@telia.com

Birgitta Losman, birgitta.losman@hb.se