Huvudmeny

Program för Kulturen, politiken och samhället - Möteplats för kulturpolitisk forskning och praktik

När: 26 april 2017, kl. 10:00-16:30

Var: Vestindien, Textile Fashion Center, Högskolan i Borås

09:30 Ankomst, registrering, kaffe

Utanför Vestindien, Textile Fashion Center

10:00 Konferensen öppnas

Björn Brorström, rektor för Högskolan i Borås, Roger Blomgren, professor och föreståndare för Centrum för kulturpolitisk forskning och Anders Frenander, seniorprofessor

Årets tema: Normer i kulturpolitiken

10:30 Museernas mål i det långa perspektivet

Magdalena Hillström, Linköpings universitet

Magdalena Hillström är biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet. Hennes forskning handlar om kulturhistoriska museer och musipolitik, religion och kulturarv.

11:15 KLYS

Marika Lagercrantz, ordförande KLYS

KLYS är de professionella kulturskaparnas samarbetsorganisation.

11:30 Kulturrådet

Staffan Forsell, generaldirektör

Kulturrådet är en myndighet under Kulturdepartementet och har till uppgift att, med utgångspunkt i de nationella kulturpolitiska målen, verka för kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder.

11:45 Lunch

Mingellunch utanför Vestindien, Textile Fashion Center

12:45 KRO/KIF

KRO/KIF företräder professionella bild- och formkonstnärer i Sverige.

13:00 Nätverkstan Kultur

Jesper Eng, koordinator Kulturverkstan

13:15 Paneldebatt

Moderator: Skans Kersti Nilsson, universitetslektor vid Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås

Panelen består av: Ola Wong, Magdalena Hillström, Anders Frenander, Marika Lagercrantz och ytterligare inbjuden debattör

14:15 Kaffe

Serveras utanför Vestindien, Textile Fashion Center

Aktuell forskning

14:45 Myndigheten för kulturanalys

Emma Bergmark, utredare, Daniel Gustafsson, utredare och Klara Tomson, utredare och ställföreträdande myndighetschef, presenterar tre rapporter:

  • Kulturanalys 2017 (Myndighetens årliga bedömning av läget i relation till de kulturpolitiska målen)
  • En förhandspresentation av en rapport om hur statliga och regionala kulturinstitutioner tolkar och arbetar med sitt mångfaldsuppdrag
  • En förhandspresentation av myndighetens kommande kulturvaneundersökning.

15:45 Studie av Västra Götalandregionens politiska organisation

Margareta Lundberg Rodin, Centrum för kulturpolitisk forskning

16:15-16:30 Konferensen sammanfattas och avslutas

Linnéa Lindsköld och Roger Blomgren