Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Två barn framför dator

MIK, Digitalisering och Demokrati

Hur kan bibliotek, skola och folkbildning erbjuda de kunskaper vi behöver?

Datum:11 oktober kl. 09:00-16:00
Plats: Högskolan i Borås, sal M404 

Konferensen är gratis. Anmälan görs i formuläret nedan senast den 7 oktober.

Preliminärt program

08:30 Registrering och fika

09:00 Välkomna

09:05 Kjell Ahlgren, Skolinspektionen
Hur gick inspektionen av skolbiblioteken till? Kvalitetsbrister i skolors arbete med att använda skolbibliotek. Skolbiblioteket som pedagogisk resurs.

Presentation från föreläsningen (pdf)

Länk till film från föreläsningen

09:45 Christina Persson, Nationell biblioteksstrategi Kungliga Biblioteket
Berättar om biblioteksstrategin i KB:s arbete.

Presentation från föreläsningen (pdf)

Länk till film från föreläsningen

10:30 Bensträckare

10:45 Malin Utter, Högskolan i Borås
Berättar om digitalisering i den reviderade läroplanen.

Länk till film från föreläsningen

11:15 Lesley Farmer - CA, USA
Skolbibliotekariers kompetens och utbildning i digitaliseringen.

Länk till film från föreläsningen

12:00 Lunch på egen hand

13:15 Katarina Michnik, Högskolan i Borås
Samhällets allt-i-allo? Om folkbibliotekens sociala legitimitet.

Presentation från föreläsningen (pdf)

14:00 Fika 

14:30 Martin Törnros - Interaktiva Rum
MIK och digital källkritik - Hur söker man riktigt dåligt på nätet? 

Presentation från föreläsningen (pdf)

Länk till film från föreläsningen

16:00 Tack

Loggor för Högskolan i Borås, Filmpedagogerna, Mediapoolen och Västragötalandsregionen