Huvudmeny
Två barn framför dator

MIK, Digitalisering och Demokrati

Hur kan bibliotek, skola och folkbildning erbjuda de kunskaper vi behöver?

Datum:11 oktober kl. 09:00-16:00
Plats: Högskolan i Borås, sal M404 

Konferensen är gratis. Anmälan görs i formuläret nedan senast den 7 oktober.

Preliminärt program

08:30 Registrering och fika

09:00 Välkomna

09:05 Kjell Ahlgren, Skolinspektionen
Hur gick inspektionen av skolbiblioteken till? Kvalitetsbrister i skolors arbete med att använda skolbibliotek. Skolbiblioteket som pedagogisk resurs.

Presentation från föreläsningen (pdf)

Länk till film från föreläsningen

09:45 Christina Persson, Nationell biblioteksstrategi Kungliga Biblioteket
Berättar om biblioteksstrategin i KB:s arbete.

Presentation från föreläsningen (pdf)

Länk till film från föreläsningen

10:30 Bensträckare

10:45 Malin Utter, Högskolan i Borås
Berättar om digitalisering i den reviderade läroplanen.

Länk till film från föreläsningen

11:15 Lesley Farmer - CA, USA
Skolbibliotekariers kompetens och utbildning i digitaliseringen.

Länk till film från föreläsningen

12:00 Lunch på egen hand

13:15 Katarina Michnik, Högskolan i Borås
Samhällets allt-i-allo? Om folkbibliotekens sociala legitimitet.

Presentation från föreläsningen (pdf)

14:00 Fika 

14:30 Martin Törnros - Interaktiva Rum
MIK och digital källkritik - Hur söker man riktigt dåligt på nätet? 

Presentation från föreläsningen (pdf)

Länk till film från föreläsningen

16:00 Tack

Loggor för Högskolan i Borås, Filmpedagogerna, Mediapoolen och Västragötalandsregionen