Huvudmeny
Analys i labyrint

Mötesplats Profession – Forskning 2016

Konferensen har en viktig funktion för erfarenhetsutbyte och kontakt mellan utbildning, forskning och alla typer av biblioteksverksamhet och ger utrymme för reflektioner kring evidens-baserat arbete och andra forskningsmetoder. Det är en möjlighet för dig som arbetar i professionen att uppdatera dig och ta del av ny forskning inom biblioteksfältet. Du som forskare får tillfälle att pröva och testa dina tankar och ges värdefulla kontakter med bibliotekspraktiken på fältet. 

Mötesplatskonferensen äger rum 27–28 oktober i Borås och fyller en viktig funktion när det gäller erfarenhetsutbyte och kontakt mellan forskning och olika slags biblioteksverksamhet.

Målgruppen är anställda inom alla bibliotekstyper, forskare inom biblioteks och informationsvetenskap och närliggande områden samt bibliotekariestudenter.

Arrangörer är Högskolan i Borås, Kultur i Väst, Stadsbiblioteket i Borås stad och Svensk Biblioteksförening.

Mötesplats Profession - forskning 2016