Huvudmeny

Program Nationell VFU-konferens
Pedagogiska området

Torsdag 27 april 2017

9:30 Kaffe och smörgås, registrering.
Plats: M4

10:00 Prorektor Jenny Johannisson hälsar välkommen.
Lokal: M404

10:15 Föreläsning: Lämplighetsprov vid antagning av lärarstudenter. Fausto Callegari från Jönköping University.

11:00 Frukt och vatten

11:15 Föreläsning: Brobyggarna, Stanfordmodellen av Jörgen Dimenäs, Tommy Gustavsson, Anette Mitche , Göteborgs Universitet.

12:00 Lunch i Gröna matsalen.

13:00 5 olika valbara workshops –punkt 1
Lokal: se Workshop-programmet

14:30 Kaffe och kaka

15:00 5 olika valbara workshops- punkt 2
Lokal: se Workshop-programmet

18:00 Guidad rundtur på Textile Fashion Center

19:00 Middag med underhållning.         

 

Fredag 28 april 2017

9:00 Gemensam start på dagen
Lokal: M404

9:15 ”Det blir inte riktigt på riktigt”. Alumnistudenterna Robin Blossing och Adam Ahlvik berättar om sitt examensarbete och det första året som grundlärare i fritidshem.

9:45 VFU i en förändrad kontext. Introduktion till workshop av Mona Tynkkinen, Högskolan Väst.

10:00 Kaffe och kaka, ev frukt.

10:30 Workshop utifrån programgrupper: FÖRS, GRUND, ÄMNE, KPU/YRK/VAL ADM-gruppen
Lokal: se Workshop-programmet

12:00 Uppföljning, avslutning, stafettpinnen lämnas vidare.

12:30 Grab - and go – lunch.

Ladda ner kortversionen av programmet (pdf)

Ladda ner fullständigt program med beskrivning av workshops (pdf) med lokalhänvisning

Liten begreppsordlista som vi vill ska gälla vid konferensen:

VFU-handledare= Pedagog hos skolhuvudmannen som handleder studenter

VFU-Lärare= Lärosätets lärare

VFU-samordnare= Ansvarar för VFU-placeringar hos skolhuvudmannen

VFU-handläggare= Ansvarar för VFU-placeringar på lärosätet