Huvudmeny

Nationell VFU-samordnarkonferens inom vårdområdet

Den 11-12 maj träffas vi som arbetar med verksamhetsförlagd utbildning inom vård. I år är det Akademin för vård, arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås som står för värdskapet.

I enlighet med tidigare konferenser tas ingen konferensavgift ut utan var och en står för sina egna kostnader när det gäller boende och måltider. Anmälan sker via mail till Ann-Britt Thorén (ann-britt.thoren@hb.se) gärna snart men senast den 28 april.

Tacksam om ni också meddelar vilka frågor som ni vill ta upp för diskussion.

Vi har planerat ett program som v.b kan justeras om det visar sig att behovet att diskutera olika frågor är större än vad som ryms inom avsatt tid.

Datum: 11-12 maj
Plats:
Högskolan i Borås

Program torsdag 11 maj

9:00 Registrering med kaffe, te och smörgås

9:30 Ingela Rydström, bitr. akademichef, hälsar välkommen med efterföljande presentationsrunda

10:00 Föreläsning: "Förståelse och tillblivelse – nyckelprocesser i sjuksköterskestudenters lärande i klinisk utbildning" Ann-Helené Sandvik, Högskolan i Borås

11:00 "VFU på Högskolan i Borås – när, var och hur?" Pia Börjesson, Sofia Zetterlund och Ann-Britt Thorén

12:00 Lunch

13:00 Visning av Kliniskt träningscentrum, KTC

14:30 Kaffe och kaka

15:00 Gruppreflektion, vilka utmaningar står vi inför idag?

17:00 Guidad rundvandring på Textilhögskolan

18:00 Gemensam middag

Program fredag 12 maj

9:00 Uppföljning av gårdagens reflektion

9:15 "Progressionsstegen – ett verktyg för handledare och studenter" Teija Fredenlund, Högskolan i Borås

10:15 Kaffe

10:45 Diskussion kring anmälda frågor

12:00 Lunch

13:00 Fortsatt diskussion kring anmälda frågor

14:30 Beslut om vem som tar över stafettpinnen. Avslutning

Klicka här för att se konferensensprogrammet i pdf-format

Välkommen!