Huvudmeny

Nätverksträff omvärldsanalys 30-31 augusti

När: 30-31 augusti 2017

Var: Textile Fashion Center, Högskolan i Borås (entrén är mellan T och U, se kartan på första sidan)

Onsdag 30 augusti

12:15 – 12:30 Välkomna till Högskolan i Borås

12:30 – 13:15 Lunch

13:15 – 15:30 (Paus för Kaffe) Henrik Sköld, Framtidssäkra din organisation

Föreläsaren Henrik Sköld har arbetat med omvärldsanalys i över 20 år och har bred erfarenhet av omvärldsanalys, både genom linjearbete och som konsult och lärare. Idag leder han omvärldsarbetet på Post- och telestyrelsen (PTS). PTS blev utnämnt till Sveriges modernaste myndighet vid Kvalitetsmässan 2015, och myndighetens omvärldsarbete var ett av skälen som juryn lyfte i sin motivering. Parallellt arbetar Henrik som konsult och föreläsare för att öka företag och organisationers kompetens kring omvärldsanalys och utveckla deras sätt att bedriva ett systematiskt omvärldsarbete. Henrik har skrivit boken "Framtidssäkra din organisation: 10 steg för en effektiv omvärldsanalys".

Mer info finns på www.henrikskold.se.(extern länk)

15:30 – 17:00 Erfarenhetsutbyte i form av ”rundabordssamtal”

Vi delar in oss i mindre grupper och delar med oss av det senaste från hemmaplan under följande teman:

 • Vilken var den senaste aktiviteten vid ditt lärosäte där ni spanade på omvärlden?
 • Hur gjorde du/ni?
 • Vilka/var görs omvärldsbevakningen hos er? Vem är mottagare?
 • Hur vill du/ni jobba framåt?
 • Görs det några rapporter?
 • Är det nyttigt?

17:00 – 18:00 (19.30) Egen tid

18:00 Guidning & mingel
Samling vid Textil Fashion Center, entrén, för de som vill. Guidad visning av Textilhögskolans lokaler och verkstäder samt Textilmuseet. Avslutas med lite mingel innan middagen.

19:30 Konferensmiddag på restaurang The Company

Torsdag 31 augusti
 

08:15 – 08:30 Välkommen till dag 2

08:30 – 09:30 Omvärldsbevakning och hållbar utveckling inom textil- och modeindustrin, Jonas Larsson, Lektor Textil management vid Högskolan i Borås

09:30 – 11:15  (Paus för kaffe) Erfarenhetsutbyte i form av ”rundabordssamtal”
Vi delar in oss i mindre grupper utifrån nedanstående teman. Tanken är att alla ska hinna närvara vid två teman.

 • I en värld med långsamma beslutsprocesser vilken roll spelar då omvärldsanalysen? Finns det exempel på att vi fattat fel beslut eller missat tåget pga utebliven omvärldsanalys? Eller finns exempel på motsatsen; att vi fattat rätt beslut eller agerat i tid pga att vi bedrivit omvärldsanalys?
 • Om vi skulle samverka kring omvärldsanalys mellan lärosäten, hur skulle den samverkan kunna se ut? Finns det några hinder? Vad är vinsterna med ett samarbete?
 • Igår hörde vi att en framgångsfaktor i att utveckla ett systematiskt omvärldsarbete är att både bygga stegvis och att anpassa omfattning och ambitionsnivå efter organisationens resurser. Vad skulle kunna vara bra första steg för oss att ta?
 • Vad är Education at a Glance och hur kan detta användas i lärosätenas omvärldsanalyser? (Anna Lundh, UKÄ)
 • Öppet tema: förslag inhämtas i samband med dag 1

11:15 – 11:45 Summering av dagarna och information om nästa nätverksträff

11:45 Lunch – grab ’n go