Huvudmeny
Operation

Release: Ny forskningsrapport om mänskliga rättigheter och rätten till hälsa utifrån anmälningar till patientnämnderna i Västra Götaland

Vilket ansvar har hälso- och sjukvården för rätten till bästa möjliga hälsa? Hur kan de ta tillvara klagomål från patienter i det systematiska kvalitetsarbetet? Den 16 mars släpps rapporten Mänskliga rättigheter och rätten till hälsa. En analys av anmälningar till patientnämnderna i Västra Götaland.

Du är välkommen till en presentation av rapporten och ett efterföljande panelsamtal med forskare, politiker och tjänstepersoner.

Rapporten visar att patienters rättigheter är otydliga när det gäller rätten till hälsa och hälso- och sjukvård. Otydligheten kan leda till att hälso- och sjukvården framstår som rättsosäker. Det finns möjligheter att förbättra kvalitet, trygghet och patientsäkerhet, där anmälningar från patienter och närstående kan utgöra ett värdefullt underlag. En av rapportens slutsatser är att det finns ett behov av en mer patient- och personcentrerad hälso- och sjukvård.

Tid: 16 mars kl. 10:00 – 12:00
Plats: Lokal M506, Högskolan i Borås

Program 

10.00 Välkommen
Jenny Johannisson, prorektor vid Högskolan i Borås, inleder och hälsar välkommen

10.05 Presentation av rapporten
Annelie Sundler, biträdande professor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås, presenterar de viktigaste resultaten i rapporten

10:45 Kaffepaus

11:00 Panelsamtal
Cecilia Andersson, ledamot i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, Jerker Isaksson, chefsläkare på Södra Älvsborgs sjukhus, Yvonne Tellskog, förvaltningschef, patientnämndernas kansli, VGR, Birgitta Wireklint, docent i prehospital akutsjukvård och föreståndare för centrumbildningen PreHospen, Högskolan i Borås

12:00 Avslutning och summering 


Forskare som på olika sätt bidragit till rapporten är Annelie Sundler, biträdande professor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås, Inger K Holmström, professor i vårdvetenskap vid Mälardalens Högskola och associerad forskare vid Uppsala universitet, samt Anna Råberus, adjunkt i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. Samtliga är legitimerade sjuksköterskor med lång klinisk erfarenhet från olika vårdkontexter.

Forskningen har genomförts på uppdrag av Kommittén för mänskliga rättigheter, Västra Götalandsregionen.

Anmäl dig nedan senast 14 mars.
Välkommen!

Uppgifterna i anmälningsformuläret kommer att behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL)

Anmälan