Huvudmeny

Program jubileumsåret 2015

 

Från Hellsing och till Filip och Greta – barns förundran och inflytande över sitt och kamraternas verbala språk.

22 april, 18:00-19:30, sal C203

Docent Ann-Katrin Svensson föreläser kring en jämförelse av förskollärares språkstimulerande arbetssätt 1965 och 2015.

Urskilja, upptäcka och jämföra – att stimulera de yngsta barnens matematiklärande.

22 april, 18:00-19:30, sal C203 (tar vid när föreläsningen ovan är slut)

Lektor Elisabeth Persson föreläser om barn och matematik.


Barnens dag på Högskolan i Borås

21 maj, 09:00-11:00, Högskolan i Borås

Alla förskolor i Borås bjuds in och barnen får upptäcka högskolan tillsammans med blivande pedagogiska proffs på förskollärarutbildningen. Separat inbjudan skickas ut.


Barnens dag i Varberg

21 maj, 09:00-11:00, Campus Varberg

Samtidigt som barnens dag firas i Borås görs samma sak vid campus Varberg (se föregående punkt). Förskolor i Varberg får en separat inbjudan.


Releaseseminarium

15 september, 18:00-20:00, Sparbankssalen, Högskolan i Borås 

En jubileumsbok om förskollärarutbildningens 50 första år i Borås släpps, författarna berättar mer om olika epoker. Lokala politiker och tjänstemän samt representanter från högskolan deltar i debatt om utbildningens betydelse för Borås.

Vi bjuder på mingel och förfriskningar, gratis exemplar av jubileumsboken delas ut.

Ingen anmälan krävs, välkomna! 

Författarna till jubileumsboken, ”Rustade för framtiden – Personliga betraktelser över 50 år förskollärarutbildning i Borås”, är universitetslektorerna Birgitta Davidsson, Lena Tyrén och Anngerd Lönn Svensson, och universitetsadjunkterna Camilla Carlsson, Marie Lundgren, Christina Rask Svensson, Iréne Arvidsson, samt förskollärare Nina Rapinoja Johansson.

Läs inbjudan här.


Naturvetenskap och teknik i förskolan

15 oktober

Välkommen till Sparbankssalen på Högskolan i Borås den 15 oktober 2015 kl. 13:00-16:00. Vi bjuder på en eftermiddag med inspirerande undervisningsmaterial och idéer kring olika sätt att arbeta med naturvetenskap i förskolan. Samt utställning på temat Ljus i förskolan. Arrangemanget är kostnadsfritt och ingen anmälan krävs. Delar av programmet kommer att vara på engelska:

• Skolverket presenterar sin NT-satsning för förskolan
• Merete Økland Sortland, Norge: Naturvetenskap för förskollärare - om ett nordiskt initiativ 
• Barbara Rovšek, Slovenien: Naturvetenskapsutmaningar för de yngsta 
• Presentation av vinnarna i tävlingen Ljus i förskolan

 

Alla arrangemang äger rum på Högskolan i Borås, förutom Barnens dag i Varberg. För frågor vänligen kontakta Irene Arvidsson, 0708-164274, irene.arvidsson@hb.se