Högskolan i Borås, campus

Välkomna till UVA-dagen 2019Datum:
 5 september
Tid:
kl. 8:00 – 16:00
Plats: D407

UVA-dagen vänder sig till handledare, huvudhandledare och studierektorer, kliniska adjunkter och lektorer på Högskolan i Borås.

Sista dag för anmälan är den 30 augusti

Program

8:00–8:30 Mingel och fika

8:30–10:00 Progression av ämne och profession under VFU
Universitetslektor Elisabeth Lindberg
Universitetslektor Camilla Eskilsson

10:15–11:15 Reflektion i mindre grupper kring progression av ämne och profession under VFU 
(blandade grupper) D304, D306A, D306B, D510

11:15–11:45 Återsamling och reflektion i storgrupp
Elisabeth Lindberg och Camilla Eskilsson

11:45–13:00 Lunch (på egen bekostnad)

13:00–14:00 Progression i handledning - paneldiskussion

14:15–15:15 Reflektion i mindre grupper kring progression i handledning
(blandade grupper) D304, D306A, D306B, D510 

15:15–15:45 Återsamling

15:45 - 16:00 Avslutning

Anmälan

Vi ser fram emot din anmälan senast 31 augusti. Du anmäler dig på anmälningssidan.