Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Vårdforskning i samverkan 17 oktober

Ilustration vårdforskning i samverkan (ViS)Vårdforskning i Samverkan (ViS) – ett projekt för att identifiera samarbeten med syfte att stärka vårdforskning. Vi inbjuder till projektets femte workshop och temat är: Vinnande koncept för samverkan. Årets värd är Högskolan i Borås

Tid: 17 oktober 2018, kl.09:30-15:00
Plats: Högskolan i Borås, Textile Fashion Center

Program

09:30-10:00   Kaffe och fralla
10:00-10:10   Ingela Lundgren, Göteborgs universitet, ViS & Gunilla Carlsson, Högskolan i
                       Borås hälsar välkommen
10:10-11:00   Från utbildning till forskning- PreHospen växer fram ur ett kompetensbehov.
                       Birgitta Wireklint Sundström
11:00-11:15    Att verka tillsammans - exempel på samverkan inom utbildning  
                       och forskning vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Eva Lotta  
                       Andersson Lidén                
11:15-11:45    Att lyckas med samverkan över olika gränser. Hanna Maurin Söderholm
11:45-12:00    Lena Berglin, forskare vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås 
                        presenterar sin forskning
12:00-13:00    Lunch
13:00-13:20    Kort presentation av pågående och initierade projekt inom ViS, Ulrika 
                        Lindmark, Jönköping university, samt Monica Eriksson, Högskolan Väst
13:20-15:00    Workshops med möjlighet till att mötas i pågående och nya samarbeten inom
                        Vårdforskningen.

Logotyper Vårdforskning i samverkan (ViS)