Huvudmeny

Världens bästa skolbibliotek

Lärare, bibliotekarier, skolledare och politiker är välkomna på konferens den 10 oktober 2017 till Högskolan i Borås där nätverket Möte Med MIK (MMM) anordnar en dag om skolbibliotek.

Konferensen är gratis.

Plats

Högskolan i Borås, Allégatan 1, Borås
Lokal: Sal M402, byggnad M

Se karta

Program

Se presentationsmaterial från evenemanget här

08:00–08:30 Registrering och kaffe

08:30–08:45 Välkomna till Högskolan i Borås

08:45–09:00 Det senaste om MIK
Fredrik Holmberg, Filmpedagogerna

09:00–09:45 Information Literacy and Information Practices
Annemaree Lloyd, professor Bibliotekshögskolan

Professor Annemaree Lloyd kommer att dela med sig av teorier kring informationspraktiker och resonera om de utmaningar som skolbibliotek står inför. 

09:45–10:15 Fika

10:15–11:00 Arbetet med en nationell biblioteksstrategi
Christina Persson, utredare Kungliga Biblioteket

Christina Persson, utredare på Kungliga Biblioteket, talar om hur utbildningsbibliotek av olika typer och deras betydelse för människor i lärande framhålls i arbetet med den nationella biblioteksstrategin. 

11:00–11:45 Skolbibliotek integrerat i undervisningen - en naturlig del för elevens framgång
Egil Gry, verksamhetschef vid Hulebäcksgymnasiet

Egil Gry berättar om hur helhetssyn och integrering av yrkeskompetenser gynnar elevens lärande och skapar en hög professionell nivå på hela verksamheten.

11:45–12:45 Lunch på egen hand

12:45–13:30 Erfarenheter från samtal med skolbibliotekarier i världsklass 
Ulrika Centerwall, doktorand Bibliotekshögskolan

Forskarstudenten Ulrika Centerwall berättar om vad som utmärker de skolbibliotek som varit riktigt framgångsrika och fått fackförbundet DIK:s utmärkelse "Ett skolbibliotek i världsklass".

 13:30–14:15 Vilken roll kan – och ska – skolbibliotekarien ha i skolan och MIK-arbetet? 
Irene Johannesson, lärare och bibliotekarie 

Irene Johannesson visar på olika möjligheter att arbeta med MIK. 

14:15–14:45 Fika

14:45–15:45 Skolinspektionens granskning av skolbibliotek – hur kommer den att genomföras?
Anna Wide, undervisningsråd

Undervisningsråd Anna Wide berättar om hur granskningen kommer att läggas upp och genomföras. Granskningen riktar delvis in sig på rektors ansvar för skolbibliotek som en integrerad del av den pedagogiska verksamheten.

15:45–16:00 Avslutning och sammanfattning

Loggor för Högskolan i Borås, Filmpedagogerna, Mediapoolen och Västragötalandsregionen

Anmälan är stängd.