Huvudmeny
Från avfall till mat

Öppet hus: Ways2Taste – ett nytt sätt att återvinna restprodukter.

Välkommen till Högskolan i Borås den 9 maj för att ta del av resultat och framtidsplaner för projektet Ways2Taste – där vi med hjälp av svampar omvandlar restprodukter till mat, foder och bränsle. Vi berättar om möjligheter till innovation och utveckling för lokala och regionala företag, presenterar projektet och visar runt i labbet.

Hur kan vi i framtiden minska avfallsmängderna och samtidigt stärka det västsvenska näringslivet? I Ways2Taste utvecklar Högskolan i Borås metoder för att odla svamp på restprodukter som annars skulle ha blivit avfall. Målet är att framställa klimatsmarta material – däribland mat, foder och biobränsle. Projektet möter två av världens stora miljöutmaningar: resursbrist och en växande avfallsproduktion. Projektet har redan uppmärksammats i media och har en stor potential att stärka det regionala näringslivet samtidigt som det bidrar till en cirkulär bioekonomi.
 
För företag kan processerna i framtiden ge möjligheter att förädla restprodukter till nya material, utveckla ny teknik, arbeta med förädling eller försäljning av de produkter som produceras med hjälp av svamparna. För regionen kan tekniken bli viktig för att skapa arbetstillfällen och bidra till att nå lokala eller regionala miljömål.
 
Projektet är nära knutet till näringslivet genom deltagande från 18 regionala företag, däribland ölbryggerier, glassfabrikanter, foderföretag, bagerier och mataffärer.
 
Utöver Högskolan i Borås deltar i projektet avdelningen för Livsmedelsvetenskap vid Chalmers Tekniska Högskola, Energikontor Väst samt 18 regionala företag. Ways2Taste finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.
 
Plats: Tornrummet, våning 8, korridor E
Gå in i entrén på Allégatan 1. 
Tid: 09.00–12.00

Anmäl dig senast 5 maj

Program

09.00-9.45 Presentation av Ways2Taste. Varför gör vi det här? Var är vi i dag? Vilka möjligheter och vilken nytta ger Ways2Taste för näringslivet och regionen, nu och i framtiden?
09.45-10.00 Fika
10.00-11.00 Labbvisning. Rundvanding i labben i bioteknik. Vi visar pågående forskning och resultat från Ways2Taste.
11.00-11.30 Frågestund och mingel
11.30 Lunchmacka och avslut

Läs mer på projektets forskningssida