Huvudmeny
SUITCEYES logotyp

Forskningssymposium: Från beröring till perception

Forskarna i det EU-finansierade forskningsprojektet SUITCEYES firar projektstarten med ett symposium.

När? 17 januari 2018, kl. 8:00-12:30
Var? Vestindien C, Textile Fashion Center, Högskolan i Borås

Det finns ungefär 2,5 miljoner dövblinda personer i Europa. Forskning identifierar kommunikation som den huvudsakliga utmaningen för dövblinda personer och det finns få intelligenta verktyg för att underlätta kommunikation och inlärning för dem.

SUITCEYES siktar på att kombinera och utveckla banbrytande teknologi och IKT-verktyg för att utveckla ett innovativt och förbättrat sätt att kommunicera för personer med dövblindhet. SUITCEYES för samman användarstudier, policystudier, hjälpteknik, sensorer, maskininlärning, bild- och signalbearbetning, psykofysik, semantik och gamification för att:

  • utöka användarens rumsuppfattning och möjlighet till lokalisering
  • utöka och förbättra användarens kommunikationsformer via ett haptiskt språk
  • främja och underlätta inlärning genom gamification och medlad social interaktion

Ett viktigt förväntat resultat av forskningsprojektet är ett haptiskt, intelligent, personligt gränssnitt baserat på smarta textilier, som kommer att förbättra kommunikationsmöjligheterna för dövblinda personer. Den teknologi som tas fram i projektet kommer att vara skalbar och kunna användas även i andra områden.

Dagens program kommer att vara på engelska, varför vi hänvisar till den engelska sidan för program och anmälan till evenemanget. 

Klicka här för att komma till den engelska sidan.