Huvudmeny

Disputation Gabriella Norberg Boysen


Tid: 2017-10-13, 10:00 — 14:00
Plats: Sparbanksalen
Evenemangstyp: Disputation

Välkommen när doktoranden Gabriella Norberg Boysen disputerar inom vårdvetenskap med avhandlingen "Patientens tillit till den prehospitala vårdkedjan- ändamålsenlig vårdnivå för patienter med primärvårdsbehov".

Opponent: Britt-Inger Saveman, professor vid Umeå universitet