Huvudmeny

Boksläpp: Att utforma ett barnbibliotek med barn


Tid: 2018-04-24, 13:00 — 13:30
Plats: C430, Högskolan i Borås

Välkommen att fira boksläpp med tårta!

Rapporten heter "Att utforma ett barnbibliotek tillsammans med barn: Delaktighetsprocesser på Malmö Stadsbibliotek". Den handlar om hur barn kan vara delaktiga i att skapa en ny barnbiblioteksavdelning med exempel från Malmö stadsbibliotek.

Författare är Frances Hultgren, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås och Barbro Johansson, docent i etnologi vid Göteborgs universitet.